Geachte lezer (interview Rob Verreyken)

01/02/2004
šŸ–‹: 

Het interview met Rob Verreyken in dwars 15 bracht de redactie van dwars in een toestand van verdeeldheid. Enerzijds werpen bepaalde elementen een schaduw over het artikel. Anderzijds vult het interview een leemte waar de Vlaamse pers niet of nauwelijks aandacht aan besteedt. Zo voeren de meeste media een uitzonderingsbeleid t.o.v. het Vlaams Blok. We hebben er bewust voor gekozen dit niet te doen en elke politieke formatie op dezelfde wijze te benaderen.

De schaduwzijde van het interview heeft ons inziens niets te maken met het omstreden verleden van Verreyken (negationist of niet?, aandeel in vechtpartijen?, ...) of het Blok in het algemeen, kritiek die overigens wel geuit werd in kringen van zogenaamd linkse studenten. Het is onze overtuiging dat ideeƫn met ideeƫn bestreden dienen: wie zich inlaat met louter persoonsgebonden kritiek stelt zich niet boven diegene met wie hij van mening verschilt, integendeel.

 

De oorsprong van het onbehaaglijke gevoel dat de redactie bekroop na publicatie van het interview ligt elders, op het kruispunt van objectieve en geĆÆnformeerde verslaggeving. Wat heet immers objectief: de geĆÆnterviewde ongeremd stellingen laten poneren, zonder aandacht voor coherentie of correctheid? Dat Verreyken ongelijk heeft wanneer hij stelt dat het Blok een traditioneel-conservatieve rechtse volkspartij is, behoeft voor de meeste lezers allicht geen betoog. Subtieler wordt het echter wanneer hij een aantal argumentaties opbouwt gebaseerd op foutief cijfermateriaal. Zo redeneert Verreyken bijvoorbeeld dat de kosten van de taalcursussen die in het inburgeringsdecreet van de Vlaamse regering voorzien zijn in de ā€˜miljardenā€™ lopen, op basis waarvan hij besluit dat die cursussen maar beter meteen afgeschaft worden. Klein detail: het volledige budget voor de uitvoering van het inburgeringsdecreet (waarvan de taalcursussen slechts een onderdeel uitmaken) bedraagt iets minder dan tien miljoen euro.

 

Door niet op dergelijke onwaarheden in te spelen, heeft de redactie de geĆÆnterviewde een al te vrijblijvend forum geboden. We hadden ons vel ongetwijfeld duurder kunnen verkopen. We blijven er echter van overtuigd dat dwars als onafhankelijk studentenblad de hand in het vuur moet durven steken en de lezer de kans laten het Blok in alle vrijheid kritisch te benaderen. Dat is de instelling die u ook in de toekomst van dwars mag verwachten.