Lezersbrief Stijn Baert

reactie artikel VVS
18/03/2007
🖋: 
Auteur extern
Stijn Baert

Beste redactie,

 

Graag zou ik in dit recht van antwoord willen reageren op het artikel annex opiniestukje toogpraat "In het kruis getast". Abstractie makend van het algemene bedenkelijke (inhoudelijke en stylistische) niveau van hetgeen Mehdi Koocheki liet afdrukken, heb ik behoorlijk wat moeilijkheden met hetgeen hij over mezelf schreef.

 

Vooreerst verwijt Koocheki – niet gehinderd door het feit dat we elkaar nooit hebben ontmoet, laat staan met elkaar gepraat – me in zijn artikel me "de mediageilste der Vlaamse studentenvertegenwoordigers" te zijn.

 

Ik vind dat heel erg jammer en ontmoedigend. Dat ik waarschijnlijk een pionier ben geweest in het actief extern communiceren van de (Gentse) studentenvisie en studentenbelangen en dat ik zaken heb gerealiseerd (Student Kick-Off, een intersemesteriële vakantie aan de UGent...) die de pers relevant genoeg vond om erover te verhalen, dat vind ik geen zaken waarvoor ik aan de schandpaal dien genageld te worden. Daarenboven is het zo dat ik tegenwoordig veeleer de projecten en visie van anderen probeer te laten capteren door de pers dan dat ik zelf nog op het voorplan treed. Ook de stelling dat een "eenmans-guerrilla" zou begonnen zijn na een verloren stemming, snijdt geen hout, aangezien ik mijn evaluatienota "VVS. Vereniging? Studenten?", die zoveel ophef maakte (en de aanleiding was voor VVS om me te "schorsen", hetgeen statutair onmogelijk bleek), schreef in de zomervakantie, als een soort (tijdelijk?) afscheid aan VVS.

 

Ik vind het ten slotte jammer dat Mehdi Koocheki niet de moed heeft (gehad) om in te gaan op de kritieken die ik heb neergeschreven – en waar ik, ondanks een verzoenend gesprek met VVS, tot op de dag van vandaag achtersta – temeer daar deze kritieken net de (aangehaalde) redenen voor het opstappen van LOKO (studentenraad K.U.Leuven) zijn en de VUB-studentenraad recentelijk al deze kritieken herhaalde en hervormingen eiste (en opnieuw met opstappen dreigde).

 

Stijn Baert

studentenvertegenwoordiger in de Raad van Bestuur en het Bestuurscollege van de Universiteit Gent

 


 

Stijn Baert heeft een punt. In het artikel wordt niet ingegaan op de aanvallen en laster van Baert en LOKO aan het adres van een bepaald personeelslid van VVS. Maar ik vond die dan ook niet zo relevant. Het personeelslid, dat volgens Baert de baarlijke duivel binnen VVS is, heeft ondertussen zelf op een Algemene Vergadering van VVS een vertrouwensstemming over haar persoon aangevraagd en die overtuigend gewonnen. Op diezelfde AV werden ook uitvoerig de resultaten van een enquête over de interne werking van en de vele kritieken op VVS besproken. Een enquête die Baert heeft geweigerd in te vullen.

 

Het woord éénmansguerrilla duidt op het feit dat Baerts eigen studentenraad herhaaldelijk afstand heeft genomen van de standpunten van haar voorzitter en heeft verklaard niks te maken te willen hebben met zijn persoonlijke hetze tegen VVS. Als ik Baert mediageil noem, is dat dan ook omdat hij in deze vooral een pionier was in het ‘actief extern communiceren’ van zijn persoonlijke mening (en dus niet die van zijn studentenraad of -koepel). Dit alles wil zeker niet zeggen dat Baert in Gent zelf nog geen goed werk heeft geleverd als studentenvertegenwoordiger, waar hij een aantal mooie zaken heeft bereikt.

 

Het is eveneens waar dat de toenmalige VVS-fractie van de VUB-studentenraad kritieken van Baert heeft overgenomen. Ondertussen zijn die mensen wel volledig teruggefloten door hun eigen studentenraad (déja vu?) en vervangen door andere studentenvertegenwoordigers. Dat LOKO zich op zijn kritieken beroept is niet verwonderlijk, die zijn nog steeds op zoek naar om het even welke stok om de koepel mee te slaan.

 

Er valt inderdaad veel te verbeteren aan de werking van VVS, maar kwaad weglopen omdat je een stemming of een discussie verliest, brengt volgens mij niet veel zoden aan de dijk. Soit wie meer wil weten over Stijn Baert en zijn visie op VVS kan steeds eens een kijkje nemen op zijn website: http://studwww.ugent.be/sbaert

 

Mehdi Koochecki

 

 

De alinea in kwestie uit ‘In het Kruist getast’, dwars nr.37:

“Stijn wie? Sta mij toe u voor te stellen aan ongetwijfeld de mediageilste der Vlaamse studentenvertegenwoordigers. Deze frisse jonge heer is de voorzitter van de Gentse studentenraad (GSR) en besliste, na een verloren stemming op een AV (waar hebben we dat nog gezien?), een eenmans-guerrilla te voeren tegen VVS. Tot hiertoe heeft hem dat een rist krantenartikels opgeleverd, het verbod van VVS om nog aan AV’s deel te nemen en een verklaring van de GSR dat hij enkel zijn persoonlijke mening verkondigt en dat zij wel nog bereid zijn binnen VVS te werken.”