De misogynste aller misogynen

Een tamelijk losse benadering van de feiten
18/02/2013
🖋: 

Eind 2012 won Tom Heremans de AUWCH Award die door de illustere Vrouwenraad wordt uitgereikt aan vrouwonvriendelijkheid allerlei. Heremans had in een column voor De Standaard aangegeven dat hij eventueel geen nood had aan Annemie Struyf misschien naakt te zien. Seksist dat-ie is. Dat daar nu pas in dwars over wordt geschreven kan waarschijnlijk enkel geweten worden aan zonnevlekken en de verdomde Maya's, maar de data ten spijt wilden we toch nog een lans breken voor zij die net naast de prijs grepen.

Het systeem dat gehanteerd wordt door de Vrouwenraad is bedrieglijk simpel. Men surft naar de site van de AUWCH Award, na ettelijke malen "auwch" te misspellen, en kan daar zijn stem uitbrengen door op de kandidaat van zijn keuze te klikken. Dat zorgt er natuurlijk wel voor dat kandidaten met een breed netwerk meer kans maken, en het is net dat wat enkele van de gewezen genomineerden voor de borst stuit.

 

Feministes zonder scrupules

Zo is er bijvoorbeeld de Pastoor Piero Corsi, uit het idyllische San Terenzo, in Italië. In December hing hij Luthergewijs een pamflet aan de deur van zijn parochiekerk, waarop hij vrouwen aanraadde de hand in eigen boezem te steken wanneer het ging om seksueel geweld: "Vrouwen en meisjes die zich onfatsoenlijk kleden, lokken instinctieve reacties uit." Een sterke opener, maar Piero Corsi ging verder en bracht samen met een even misogyne Bruno Volpe een statement uit waarin hij vermeldde dat dodelijk geweld tegen vrouwen een absurditeit was verzonnen door "feministes zonder scrupules". Wanneer we Corsi nu contacteren, klinkt hij teleurgesteld: "Ik heb maanden gewerkt aan die open brief. Media-advisers geconsulteerd, parochieleden geronseld, op tour gegaan, noem maar op. Er kruipt heel wat werk, geld en tijd in zo'n campagne voor de AUWCH Award. Maar tegen een fabriek als De Standaard kan gewoon niet opgebokst worden. Ik bereid nu met mijn raadsheer een dossier voor dat we zullen presenteren aan de Vrouwenraad. Dit stemsysteem is kapot en verrot." Of zulks stemsysteem typisch is voor een vrouwenorganisatie kon Corsi niet zeggen.

 

Twee keer niets voor Buysse

Wanneer we Corsi's vrouwonvriendelijk werk naast dat van Heremans leggen valt inderdaad op dat het werk dat Heremans dit jaar opstuurde richting Vrouwenraad verre van de meest misogyne was onder de hoopvollen. Baron Paul Buysse, die deze keer hoopte te winnen met zijn idee dat bedrijven erop achteruit zouden gaan wanneer raden van bestuur verplicht zouden worden om vrouwen in hun rangen op te nemen, is even teleurgesteld: “Dit is het tweede jaar dat ik naast de prijs grijp. Ik snap er niets meer van. Ik ga met mijn team de campagne analyseren, en hopelijk staan we volgend jaar klaar met een frisse aanpak.” Media-watchers meenden al dat Buysse weinig kans maakte, aangezien zijn misogyne uitspraken zich te zeer beperken tot het bedrijfsleven. Buysse meldt wel geen negatieve gevoelens te waarborgen tegenover de Vrouwenraad, alhoewel hij daar reden genoeg voor lijkt te hebben.

 

Vorig jaar kwam de Auwch Award namelijk al onder vuur te liggen aangezien de laureaat Bent Goorman een pseudoniem bleek te zijn van de columniste Chris Van Camp. Een vrouw. Tijd voor de Vrouwenraad om zich dus te herbronnen en hopelijk in 2013 een eerlijke wedstrijd te organiseren.