Lezersbrief VUAS

18/03/2007
🖋: 
Auteur extern
Stijn Paridaens en Frédéric Van Diest (VUAS/ASK-Stuwer)

Beste redactie van dwars,

 

Met betrekking tot het artikel over NSV dat verschenen is in dwars, willen wij duidelijk onze bezorgdheid uitdrukken over politiek getinte artikels, waarbij een duidelijke mening van de redactie naar voren komt, in door de universiteit gefinancieerde publicaties. Ook wij als overkoepelende studentenclub proberen in onze publicaties daarmee voorzichtig om te gaan. Wij willen niet dat publicaties gefinancierd door onze universiteit een forum worden voor gekleurde meningen van de redactie. Politiek mag en moet zelfs wel aan bod komen in een studentenblad van een pluralistische universiteit zolang de redactie maar een neutrale en objectieve houding aanneemt.

 

Zo trachten al de studentenverenigingen die subsidies krijgen van de Universiteit een doel na te streven in een geest van pluralisme en los van elke politieke partij of welke politieke organisatie ook, zonder onderscheid van cultuur, ras, geslacht of levensbeschouwing.

 

Uiteraard verdedigen ook wij de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid, de fundamenten van een democratische samenleving. Alle meningen mogen en moeten van ons aan bod komen, zeker ook in dwars. Maar een politiek gekleurde mening van de redactie van dwars die heel de Universiteit dient te representeren en die door deze universiteit, een overheidsinstelling, gefinancierd wordt, daar hebben wij serieuze vragen bij. Als de redactie van een door de overheid gefinancierd blad een politieke mening naar voren brengt, dan brengt dit juist de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid in gevaar. Waarom? Aangezien de neutraliteit van het blad dan in vraag kan worden gesteld, aangezien ze financieel afhankelijk zijn van de overheid. Om een vergelijking te maken: een journalist van de openbare omroep mag ook geen eigen politieke mening of voorkeur duidelijk maken. Zij mogen enkel een objectieve en neutrale reportage maken. En het artikel over NSV is niet objectief of neutraal te noemen, aangezien het enkel een opsomming geeft van negatieve punten. Bovendien suggereert de titel van het artikel, “De herauten van de haat”, geschreven in gotische letters, en heel de opmaak van het artikel tegen een zwarte achtergrond en de uitvergroting van racistische opmerkingen, een vrij subjectieve inhoud. De redactie van dwars heeft ons reeds uitgelegd dat de titel een ludieke verwijzing is naar een bijnaam van Philip Dewinter, maar toch blijft dit een suggestieve inhoud weergeven.

 

Deze reactie mag zeker niet beschouwd worden als een steun voor NSV. Wij hebben geen enkele sympathie voor deze studentenvereniging of voor elke andere politiek getinte vereniging, en wij zouden reageren op eender welke politieke mening die de redactie van dwars naar voren brengt, ook al zou die aanleunen bij onze mening. Wij zijn gewoon van mening dat de redactie van een door de overheid gefinancierd blad een meer neutraal en objectief artikel kan schrijven, zelfs al gaat het over een politiek gekleurde studentenvereniging.

 

Natuurlijk vinden wij ook dat dwars kritische artikels mag en zelf moet schrijven. Een kritische doorlichting van de Universiteit en van studentenverenigingen is nodig in een democratische instelling. Wij vinden niet dat heel het artikel over NSV onterecht is, het zijn slechts enkele punten die naar onze mening een gekleurde visie van de redactie naar voren brengen.

 

Verder steunen wij elke queeste van de redactie van dwars om de studenten te informeren met een kritische doorlichting van universitaire en andere aangelegenheden.

 

 

Stijn Paridaens
Financiën VUAS 2006-2007
Praeses ASK-Stuwer 2006-2007

 

Frédéric Van Diest
Vice-woordvoerder VUAS 2006-2007
Vice-praeses ASK-Stuwer 2006-2007