Vrw zkt gelijkhd

editoriaal
24/02/2013

Een tijdje geleden, toen de commotie rond Femme de la rue op volle toeren draaide, wandelde een vriendin van mij rustig door de Lange Nieuwstraat toen ze merkte dat ze gevolgd werd door een langzaam rijdende wagen. De bestuurder ervan hield haar duidelijk in de gaten, en begon haar na een tijdje zelfs obscene dingen toe te roepen. Zijn ongewenste gedrag hield pas op toen de vriendin in kwestie haar gsm bovenhaalde en deed alsof ze de nummerplaat van de auto fotografeerde, waarop de man zich onmiddellijk begon te verontschuldigen: blijkbaar moet er eerst met een sanctie worden gedreigd, vooraleer sommige mannen beseffen dat het op straat lastigvallen van vrouwen ongehoord is. Ondertussen is de Femme de la rue-storm gaan liggen en hoewel het probleem nog welig tiert, lijkt het alsof street harassment alweer is vergeten.

 

Niet alleen op straat krijgen vrouwen met seksisme te maken. Genderongelijkheid omvat een heel ruime problematiek, waarbij de gelijkheid tussen de twee geslachten nog lang niet vanzelfsprekend is. Zelfs in onze progressieve Westerse samenleving wordt de rol van de vrouw bemoeilijkt; vaak slagen slechts enkele vrouwen erin om het glazen plafond te doorbreken. Topfuncties lijken immers voornamelijk weggelegd voor mannelijke collega’s (waarvan akte, nvdhr.). De Belgische politiek bijvoorbeeld, is duidelijk een mannenbastion waarin vrouwen de minderheid uitmaken. Zo is het nog steeds wachten op de eerste vrouwelijke premier. En ook de Universiteit Antwerpen blijkt een zogenaamde man’s world: de departementshoofden aan deze universiteit zijn overwegend mannen.

 

Hoewel vrouwen minder loopbaankansen krijgen, en op de koop toe minder verdienen dan mannen, wordt er nochtans niet minder van hen verwacht. De moderne vrouw neemt immers een dubbelrol op zich: ze probeert een bloeiende carrière op te bouwen terwijl ze vaak ook de huishoudelijke taken volbrengt. En ze ziet er liefst nog een beetje goed uit ook.

 

Gelukkig wordt er ook hard gewerkt om deze stereotiepe genderpatronen te doorbreken. Zo wordt op 8 maart Internationale Vrouwendag gevierd. Elk jaar staat deze dag in het teken van vrouwenemancipatie, strijdbaarheid en solidariteit. Honderd jaar geleden was het doel van Internationale Vrouwendag het vrouwenkiesrecht en de verbetering van vrouwenrechten. Vandaag is gendergelijkheid nog steeds een prangend gegeven. dwars draagt z’n steentje bij.