Deel III: Hoe straks onze rector verkiezen

Rectorverkiezingen 2012 – de strijd om de Middelheimlaan
27/10/2011
🖋: 

September 2012 loopt de vierjarige ambtstermijn van rector Alain Verschoren ten einde. Wie vanaf dan het rectoraal kantoor aan de Middelheimlaan mag betrekken, wordt bepaald door verkiezingen. In de aanloop naar die stembusgang zal dwars uitvoerig berichten over de strijd om het hoogste ambt aan de Universiteit Antwerpen. Deze maand bekijken we de planning van de nakende verkiezingen.

Nog één maand te gaan en de rectorverkiezingen kunnen in alle hevigheid losbarsten. De officiële kandidaatstelling gaat immers 1 december in. Gedurende vijftien dagen kunnen alle voltijdse hoogleraren van de Universiteit Antwerpen die de komende vier jaar de pensioengerechtigde leeftijd niet bereiken, zich per brief melden bij de voorzitter van het Centraal Stembureau (CSB), Serge Simon. Vanaf 16 december kunnen de verschillende faculteiten voorverkiezingen houden zodat het kiescollege (zie kader) kan worden samengesteld. Deze voorverkiezingen moeten ten laatste 27 januari 2012 afgerond zijn.

 

Waarschijnlijk vervroegde verkiezingen

De verkiezing zou dan in de week van 20 februari plaatsvinden. “Voor de universiteit is het belangrijk dat er snel zekerheid komt over wie volgend jaar de rector is”, zegt rector Verschoren. “Ook voor een mogelijk nieuwe rector: hij of zij heeft dan zes maanden de tijd om zich in te werken.” Wellicht zullen de verkiezingen van februari een week vervroegd worden. “Hoewel er aan de Universiteit Antwerpen geen krokusvakantie is, merken we wel dat verschillende personeelsleden die week gebruiken om er enkele dagen tussenuit te knijpen”, verklaart CSB-voorzitter Serge Simon. De universiteit wil zo voorkomen dat kiesmannen of -vrouwen afwezig zijn tijdens de stembusgang. Indien geen van de kandidaten in de eerste ronde meer dan 50 procent van stemmen haalt, volgt twee weken later een tweede stemronde.

 

Vanaf deze verkiezing wordt ook een derde stemronde voorzien, indien nodig zelfs meerdere. Bij de vorige verkiezingen behaalden Alain Verschoren en Dirk Van Dyck immers evenveel stemmen in de tweede ronde. Dat was niet voorzien in het verkiezingsreglement, waardoor er vertwijfeling heerste over hoe het verder moest. “We hebben veel geleerd uit de vorige verkiezingen”, zegt Serge Simon. “We hebben het verkiezingsreglement verder uitgediept. Zo was het vorige keer mogelijk om een kiescollege samen te stellen zonder dat de kandidaten bekend waren. Zulke hiaten zijn er uitgehaald.” Ten laatste in maart volgt de benoeming van de (nieuwe) rector door de Raad van Bestuur.

 

Wat zonder tegenkandidaten?

Gesteld dat er geen uitdager is voor Verschoren, zal de huidige rector alsnog herkozen moeten worden. Het lijkt een formaliteit, maar als de meerderheid van de kiezers een geldige blanco-stem uitbrengt, volgt een tweede stemronde met alweer Verschoren als enige kandidaat, waarbij de rector opnieuw een poging moet doen een meerderheid van de stemmen te behalen. Ongetwijfeld weten we binnenkort meer.

 

Kiescollege

Enkel de leden van het kiescollege mogen op de dag van de eigenlijke rectorverkiezingen stemmen. Dat college bestaat uit:

  • Al het Zelfstandig Academisch Personeel (ZAP) met een benoeming van minstens 50 procent
  • Veertien verkozen kiesmannen van het algemeen administratief en technisch personeel.

Per faculteit:

  • Twee verkozen leden van het overige ZAP
  • Zes verkozen leden van het AAP en BAP
  • Vier verkozen leden van het administratief technisch personeel verbonden aan de faculteit
  • Acht verkozen studenten.