het ratio, een deugdelijk verdriet

poëzie

07/03/2021

Denken, doen of laten
Mijn redenering vol hiaten
Leven herleid tot optimalisatie

Simpelweg een vraagstuk
Woorden op papier
Mijn kunnen ontoereikend
Stopt het hier?

Dan een geschikte benadering
Pi is dus ongeveer drie
Beperk ik tot wat ik zie?

Het bijstellen van het algoritme
Een richtlijn voor mijn hart
Een pad voor mijn ziel
Gevoelens blijken niet te vatten

Mijn zijn herleiden tot formules
Een stelsel differentiaalvergelijkingen  
Mijn leven opsplitsen in modules
Het minimaliseren van de afwijkingen

Emoties worden cijfers op papier