Ontwerpwetenschappen verhuist

15/03/2017
🖋: 

Er waait een frisse wind door de gangen van campus Mutsaard. Na jarenlange ontevredenheid over de staat van de gebouwen en het plaatsgebrek, liggen er eindelijk verbouw- en verhuisplannen op tafel. Wat die precies inhouden en hoe die veranderingen voelbaar zullen zijn, zocht dwars voor je uit.

gedeelde ruimte, gedeelde verantwoordelijkheid

Al sinds de inkanteling van de faculteit Ontwerpwetenschappen in 2013 verloopt de samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen en de Artesis Plantijn Hogeschool in het academiegebouw bijzonder moeizaam. Dirk Janssen, voorzitter van de onderwijscommissie architectuur, kaartte dat spanningsveld in dwars 83 al aan (Tous ensemble, tous contents?) en uit het interview van dwars met Sigrid Pauwels (Werk in uitvoering) blijkt dat dezelfde problemen nog steeds niet opgelost zijn.

 

Daar moet vanaf nu verandering in komen. De Universiteit Antwerpen en Artesis Plantijn hebben een compromis tot cohabitatie getekend voor de volgende 25 jaar. Algemeen beheerder Bart Heijnen geeft een korte toelichting: “Hogeschool en universiteit zijn elk 50% eigenaar van campus Mutsaard in onverdeeldheid. Dat betekent dat ze beiden een even grote verantwoordelijkheid dragen over alle gebouwen. In praktijk is er een gebruiksovereenkomst die vastlegt welke delen door wie gebruikt zullen worden, maar er is altijd de mogelijkheid om onderling te ruilen.”

 

In dit compromis verbinden beide onderwijsinstellingen zich er ook toe om ieder jaar elk één miljoen euro te investeren in renovatiewerken. Dat het academiegebouw toe is aan grondige verbouwingen lijdt geen twijfel, maar omdat het erfgoed is, zijn de renovatiemogelijkheden beperkt. Bart Heijnen legt uit waarom hij het als algemeen beheerder zinvol vindt om te blijven investeren in het academiegebouw: “We vinden het heel belangrijk dat deze faculteit in de binnenstad blijft. Dat betekent dat we zullen onderhandelen met monumentenzorg om te zien wat er mogelijk is om dit gebouw leefbaar te houden. Bovendien zou nieuwbouw betekenen dat er op veel kortere termijn budgetten moeten worden vrijgemaakt. Door te kiezen voor renovatie, kunnen we de uitgaven hiervoor spreiden in de tijd.”

 

een nieuwe thuis voor Productontwikkeling

Een groeiend studentenaantal binnen faculteit Ontwerpwetenschappen, de beperkte renovatiemogelijkheden van het academiegebouw en de nood aan extra werkplekken op de campus zijn de aanleiding voor het tweede deel van de verhuisplannen. Het departement Productontwikkeling zal verhuizen naar de gebouwen op de Paardenmarkt, zodat de vrijgekomen plaats kan worden ingenomen door de andere departementen van de faculteit. “Productontwikkeling zal ongeveer de helft van de gebouwen op de Paardenmarkt innemen”, weet Heijnen. “Dat komt neer op 50% meer ruimte dan ze momenteel ter beschikking heeft. De gebouwen zullen eerst grondig gerenoveerd worden. Om die verbouwing in goede banen te leiden, is er binnen de faculteit een werkgroep opgericht. De eigenlijke verhuis zal pas voor het academiejaar 2021-2022 zijn.”

 

Jan Corremans, docent Productontwikkeling en lid van deze werkgroep, geeft uitleg: “We hebben twee taken gekregen: om te beginnen moeten we inventariseren hoeveel ruimte we precies zullen nodig hebben op de Paardenmarkt. Die ruimte is onderverdeeld in vergaderruimte, ontwerpruimte, lesruimte enzoverder en houdt rekening met de stijgende studentenaantallen. Daarnaast moeten we vastleggen welke sfeer we willen dat dit gebouw uitstraalt. Mensen moeten binnenkomen en mensen zien samenwerken, producten en prototypes zien. Ze moeten met andere woorden weten wat wij als productontwikkelaars doen.” Met die eisen worden vervolgens verschillende architectenbureaus aangesproken die ontwerpen kunnen indienen. “Met één van die bureaus gaan we daarna verder aan de slag in een co-creatieproces waarin ook de studenten zullen worden betrokken.”

 

De verbouw- en verhuisplannen lijken overal positieve reacties op te roepen. Campus Mutsaard barst al jaren uit zijn voegen en deze plannen zijn alvast een stap in de goede richting.