honoursaanbod voor studenten secundair onderwijs

onze universiteit stapt eindelijk mee aan boord

01/11/2017

Onze universiteit zet zich volgend academiejaar niet enkel in voor zijn eigen studenten, maar ook voor uitblinkende leerlingen uit het secundair onderwijs. Zij kunnen zich vanaf het academiejaar 2018-2019 voor één opleidingsonderdeel inschrijven op UAntwerpen.

Het zogenaamde honoursprogramma is niet nieuw. Althans voor al ingeschreven UAntwerpen-studenten. De meest getalenteerden en gemotiveerden krijgen immers al enkele jaren de kans om extra leer- en ervaringstrajecten op te nemen.

De faculteiten Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen en Toegepaste Economische Wetenschappen pionierden op dit vlak, en ook andere faculteiten organiseren vandaag gespecialiseerde programma’s voor hun beste studenten.

 

uitbreiding

De volgende stap is dus het uitnodigen van middelbare school studenten op onze aulabanken. Bij andere universiteiten is dit al langer een mogelijkheid, maar de universiteit van Antwerpen gaat daarin nog een stapje verder: zij voorzien een gekaderd geheel. Elders gebeurt dit op individueel initiatief.

Wat dat gekaderd geheel net inhoudt? “De laatstejaarsleerling kan zich voor één vak aan de universiteit inschrijven, maar uitsluitend met een aanbevelingsbrief van de klassenraad én met schriftelijke toestemming van de ouders als de leerling nog minderjarig is”, legt Ann De Schepper uit – vicerector Onderwijs van UAntwerpen.

Waarom onze universiteit er langer over deed om laatstejaars uit te nodigen? “De Vlaamse codex voor het hoger onderwijs biedt laatstejaars de mogelijkheid om zich voor maximaal tien studiepunten in te schrijven aan een universiteit. De Universiteit Antwerpen stapte tot dusver niet mee in dat systeem, omdat leerlingen op die manier al een deel van hun leerkrediet moeten inzetten. Als ze niet slagen voor de universiteitsvakken, verliezen ze dat krediet”, verklaart Ann. “Dat heeft negatieve gevolgen voor hun echte start in het hoger onderwijs een jaar later.”

 

vastgelegde vakken

De toekomstige extra studenten kunnen niet zomaar een vak naar keuze kiezen om extra lestijd te vullen. De lijst van vakken voor hen is beperkt, maar zal wel lessen uit verschillende disciplines bevatten.

“Het is niet de bedoeling om van dit initiatief een onderdeel van het bestaande kennismakingsaanbod te maken, op het vlak van oriëntering en studiekeuze”, aldus Ann. “Daarvoor hebben we onder meer de infodagen, open lesdagen en workshops die in klassikaal verband kunnen gevolgd worden. Met dit honoursaanbod willen we excellente leerlingen een mooie kans bieden.”

Geraken deze excellente leerlingen wel naar de aangeboden lessen? Dienen zij niet verplicht op school te zijn, waardoor er enkel een woensdagmiddag overschiet? “De vakken zullen zeker niet allemaal op een woensdagnamiddag vallen”, vertelt Ann. “De leerlingen zullen op het moment van de lessen aan de UAntwerpen waarschijnlijk een halve dag de gewone lessen op school missen en die zelf moeten bijwerken. Vandaar dat we zo’n inschrijving enkel toelaten wanneer de klassenraad dit ondersteunt.”

“Het is een beetje vergelijkbaar met de mogelijkheid die ook bestaat voor leerlingen die beloftevolle muzikanten zijn, en op het conservatorium al muzieklessen volgen”, verduidelijkt Ann. “Laat me er ook nog bij vermelden dat het vak bij voorkeur gevolgd wordt in het kader van een seminarie of keuzevak, wat betekent dat de leerling dan eventueel op een ander moment vrij is om zaken te kunnen bijwerken.”

 

op vraag van scholen

Met dit extra honoursprogramma zegt onze universiteit in te spelen op de vragen vanuit scholen. Het is echter niet ondenkbaar dat het mooi meegenomen is om leerlingen alvast warm te maken voor hun mogelijk toekomstige universiteit.