rectorverkiezingen, quoi?

waarom je ook moet stemmen als er maar een kandidaat is

09/03/2020
rectorverkiezingen, wat precies? (© UAntwerpen | dwars)
Bron/externe fotograaf

UAntwerpen

🖋: 
Auteur extern

Anthony Longo


Je hebt er misschien al van gehoord, misschien ook niet: ‘de rectorverkiezingen’. Studenten die al wat strepen hebben verdiend (lees: academiejaren overleefd hebben) aan UAntwerpen herinneren zich mogelijks nog de rectorverkiezingen tussen Herman Van Goethem en Johan Meeusen in 2016. Anderen zijn zich van geen kwaad bewust en liggen nog lang niet wakker van wie nu wel of niet de nieuwe rector wordt. Maar laat je niet misleiden: als student heb je zeker een belangrijke stem hierin! Anthony Longo, voorzitter van de Studentenraad, geeft tekst en uitleg bij de rectorverkiezingen 2020.

In de Nederlandse taal zien we het woord ‘rector’ voor het eerst opduiken in 1320 als ‘rectoor vander hogher scolen van Bruessele’. De betekenis van het woord lijkt niet fundamenteel veranderd, aangezien het nog steeds verwijst naar het hoofd van een hoger onderwijsinstelling, maar de rol van een rector aan een universiteit vandaag de dag is zeker anders dan die van een rector aan pakweg een negentiende-eeuwse universiteit. In de afgelopen eeuwen en vooral decennia hebben universiteiten steeds meer een business model aangenomen. Een universiteit staat niet langer enkel in het teken van zuivere kennisverwerving, maar moet een financieel budget gezond beheren, moet een sterke en competitieve speler zijn in haar regio en moet steeds meer aan dienstverlening doen naar studenten, personeel en de samenleving toe. In die zin is de taak van een rector in de eenentwintigste eeuw aanzienlijk gegroeid. De rector moet de universiteit draaiende houden, zoals een CEO dat doet met zijn bedrijf, maar neemt ook vaak de externe vertegenwoordiging van de universiteit op zich. En dat is natuurlijk niet niets.

Herman Van Goethem heeft nu vier jaar mogen genieten van het rectorschap van UAntwerpen. Op 31 augustus 2020 loopt zijn eerste termijn af, maar hij blijkt er nog niet genoeg van te hebben. Midden januari kregen we te horen dat professor Van Goethem, voor velen bekend door zijn colleges ‘Politieke en institutionele geschiedenis van België en de Nederlanden’, opnieuw en ditmaal de enige kandidaat is om zijn termijn op te volgen. Een beleid voeren, vernieuwen en opbouwen heeft tijd nodig volgens Van Goethem. Initiatieven zoals de korf verbredende vakken hebben vier jaar werk gekost vooraleer ze effectief uitgerold werden. Er staat nog te veel op de planning om te laten passeren, zo luidt het. Een hernieuwing van zijn kandidatuur voor 2020-2024 was daarom voor hem een logische stap.

 

een stem voor iedereen

Verkiezingen, da's iets met stemmen, zeker? Inderdaad! Iedereen aan UAntwerpen, dus ook jij zal een stem kunnen uitbrengen voor de rectorverkiezingen. Tot en met 2016 werd de stemming steeds georganiseerd volgens kiesmannen en -vrouwen per faculteit. Althans, dat was gebruikelijk voor de studenten, Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel en Administratief en Technisch Personeel, terwijl alle professoren wel zelf stemrecht hadden. Dat verandert vanaf nu. Voor het eerst zullen alle leden van de universitaire gemeenschap, inclusief studenten, hun stem kunnen uitbrengen, met uitzondering van creditcontract- en uitwisselingsstudenten.

Maar, hoor ik zeggen, waarom stemmen als er maar een kandidaat is? De democratische legitimiteit van de rector is van groot belang voor onze universiteit. Daarom moet Herman Van Goethem ook als enige kandidaat meer dan vijftig percent van de uitgebrachte stemmen zien te behalen. Er is immers ook de optie om blanco te stemmen. Met een stem voor Van Goethem druk je je vertrouwen uit dat hij naar jouw mening in de lijn van de vorige jaren een goed beleid zal voeren voor UAntwerpen. Als de kandidaat minder dan vijftig percent behaalt, zal een tweede en, indien nodig, een derde verkiezingsronde plaatsvinden. De opkomst is hierbij ook van belang, waardoor de stem van de student niet onderschat mag worden.

 

cum laude of gebuisd?

Je vraagt je wellicht af hoe je op iemand moet stemmen als je niet op de hoogte bent van de beleidsvisie van de kandidaat of van de omgang van de rector met zijn personeel en studenten. Dat is inderdaad niet evident. Net daarom organiseerde de Studentenraad in samenspraak met VABAP (Vereniging van Assisterend en Bijzonder Academisch Personeel) drie evenementen onder de naam ‘Het Grote Rectorexamen’. Het laatste debat van deze reeks werd live opgenomen en is te bekijken op de website van de Studentenraad. Daarin presenteert de rector zijn beleidsvisie voor 2020-2024, waarna een Q&A over de belangrijke thema’s van de verkiezingen volgt. Als je een neergeschreven tekst verkiest, dan kan je terecht bij de nota die de rector heeft opgesteld. Ook daarvoor kan je terecht op onze website.

Wat vragen we nu concreet van jou als student? Tussen maandag 9 en vrijdag 13 maart zal je je stem kunnen uitbrengen, blanco of voor Van Goethem. Dit doe je door op Blackboard het tabblad ‘Rectorverkiezing’ te openen. Grijp deze kans en laat je stem horen als UAntwerpenstudent! Het is misschien niet zo spannend als de tweestrijd van vier jaar geleden, maar het is een kans om te tonen aan onze Rectoor dat wij als studenten er staan. Hoeveel procent aan vertrouwen de rector wint, bepalen wij tenslotte mee!