spreken voor onze toekomst

kunnen studenten nog debatteren?

11/03/2018
🖋: 

Vurige discussies duiken overal op. Vurig, maar niet altijd even goed verwoord. Want wie verkrimpt er niet bij het lezen van de Facebookcomments onder een artikel? Zonder factcheck valt de een de ander aan en voor je het weet, vliegen de scheldwoorden je om de oren. Hoe bedreven zijn studenten nog in discussiëren? Debatteren we ons naar een betere toekomst? Of graven we online ons eigen graf?

Aan de Universiteit Antwerpen blijken er genoeg mogelijkheden te zijn om je skills aan te scherpen, je mond open te trekken. We vroegen de studenten die deze activiteiten organiseren hoe zij de toekomst zien en die bleek niet zo rooskleurig te zijn.

“We merken dat er weinig animo is voor zulke activiteiten”, geeft Damian Theelen, praetor bij PSW, aan. Zij organiseren af en toe competitive debates, aangezien debatteren een belangrijke skill is in de politiek. Toch zijn de aanwezigen niet alleen studenten PSW: “We zien een divers publiek, maar vaak tonen studenten die al betrokken zijn bij politiek georiënteerde organisaties of clubs de meeste interesse.” Het zijn dus vooral de studenten die al interesse hebben, die zich ermee bezighouden. De studenten die die aansporing eigenlijk niet nodig hebben. Is het dan geen vicieuze cirkel? 

 

we doen het goed

Rector Van Goethem is het niet eens met dat pessimistische beeld. “Gemiddeld genomen verwoorden studenten hun mening veel beter dan vroeger ”, daagt hij ons uit. “Ik denk dat studenten nu meer te winnen zijn voor debatavonden. Ze bevragen de samenleving meer.”

Er is echter wel een verschil tussen de studenten te vinden. Het valt de rector vooral op dat Belgische studenten minder mondig zijn dan hun Nederlandse collega’s. “In de manier waarop verwoord wordt, is er nog steeds een duidelijk verschil aanwezig tussen Vlaamse en Nederlandse studenten. Als in een grote groep studenten bij mij in de les vragen worden gesteld, dan zijn de enkele Nederlandse studenten heel vaak bij degenen die hun hand omhoogsteken.”  

 

Als je serieus wilt worden genomen, dan is debatteren een belangrijke vaardigheid.

 

Robin Janssens, van het PFK (Politiek Filosofisch Konvent), is ook redelijk optimistisch over de studenten van nu en haalt aan dat er bij veel politieke activiteiten juist een grote opkomst is. “Er is echt een groeiende politieke interesse bij jongeren. Jongeren zijn zich ervan bewust dat de politiek ook impact heeft op hun leven en willen hun stem laten horen”, vertelt hij.

Als er één debat is dat elk jaar juist meer studenten aantrekt, is dat het openingsdebat van LVSV wel. Daarmee wordt het beeld van de politiek actieve student toch weer een beetje bevestigd. Bij dat debat gaan er natuurlijk geen studenten met elkaar in discussie, maar kunnen ze wel vragen stellen aan de sprekers. Dat gebeurt ook op hun andere lezingen. Voorzitter Edo Schoone vindt het erg belangrijk dat studenten daarmee aan de slag gaan. “Om ten volste te kunnen genieten van je vrijheid van meningsuiting, moet je in de eerste plaats je mening wel kunnen uiten. Als je serieus wit worden genomen, dan is debatteren een belangrijke vaardigheid.”

 

we kunnen beter

“Debatteren komt niet alleen van pas in de politiek”, verklaart Damian van PSW. “Door middel van debatten leer je je duidelijk, standvastig en overtuigend uit te spreken voor een bepaald standpunt. Dat is een eigenschap die in veel situaties van belang is en waar je de rest van je leven profijt bij hebt.”

Ook het PFK houdt zich bezig met de debating skills van studenten. Zo organiseerden ze in februari speeddate-discussies. Robin, ziet het nut van debatteren ook wel in: “Jezelf blootstellen aan andermans mening is altijd nuttig om een objectiever beeld van de samenleving te krijgen dat niet enkel vanuit je eigen perspectief is gevormd.”

Hoewel hij denkt dat we al goed op weg zijn, benadrukt ook rector Van Goethem het belang van debatteren. “Problemen komen als een pletwals in onze richting, studenten zijn politiek actiever, alert, luisterend, en zitten op de rand van hun stoel", zegt hij. “Wij leiden mensen op die op een intelligente wijze met de samenleving omgaan. De wereldwijde problemen zullen niet enkel worden opgelost door ingenieurs. De alfa-, bèta- en gammawetenschappen moeten interdisciplinair worden geclusterd. Interdisciplinariteit is een heel grote noodzaak.”

 

we moeten wel

De algemene conclusie: debating skills zijn belangrijk. Niet alleen op activiteiten of in de politiek, maar ook in de rest van je leven. Maar hoe creëer je dan een plaats waar studenten kunnen experimenteren? “Misschien dat we meer op het aspect van zelfvertrouwen moeten focussen”, stelt Edo voor. “Een rustige omgeving en mensen tegenkomen die gewoon lekker rustig kunnen discussiëren zijn hier wel het beste voor. Het speeddiscussie-event van PFK was hiervoor eigenlijk echt perfect.”

Ver zoeken hoeft dus niet en dat is maar goed ook. Debatteren was al belangrijk, maar in een tijd waar problemen zich opstapelen en we het moeten opnemen voor onze toekomst zijn die skills zelfs essentieel. “Het zal jullie generatie zijn die de antwoorden geeft op de grote basisvragen van vandaag”, geeft Van Goethem ons mee.