Vrije studenten aan de UA

30/05/2005

Elk jaar is er in de meeste faculteiten een merkwaardige groei waar te nemen van het aantal vrije studenten, en zeker op de Stadscampus. Ondergetekende volgt al een aantal jaren cursussen aan de faculteit Geschiedenis, en ging op onderzoek naar een verklaring voor dit verschijnsel.

Senioren

De meeste vrije studenten zijn echte senioren met een gemiddelde leeftijd van 55 à 60 jaar. Sommigen zijn ouder, zij behoren tot de generatie die in de jaren '50 op de schoolbanken zat van het middelbaar onderwijs. Deze generatie kon, mits grote financiële inspanningen van hun ouders, het middelbaar onderwijs afmaken. De stap naar de universiteit was toen erg groot en voor vele ouders was dit een onbetaalbare zaak. Vandaag hebben de jongeren er geen benul van welke inspanningen in die tijd aan de dag moesten gelegd worden om kinderen – lees “jongens” – te kunnen laten studeren. Meisjes kwamen in die tijd zo goed als niet aan universitaire studies toe, zelfs een klassieke middelbare opleiding werd voor hen al in vraag gesteld. Meisjes gingen naar de “huishoudschool”, zij waren immers bestemd om een goede huismoeder te worden. Gelukkig maar behoort dat ondertussen tot een ver verleden. In een aantal faculteiten hebben de dames nu de meerderheid.

In de faculteit Geschiedenis is het ons opgevallen dat op rust gestelde legerofficieren een meerderheid zijn van de vrije studenten. Zou er dan toch een link blijven bestaan tussen krijgskunst en geschiedenis? Vele van de als vrije student ingeschreven senioren hebben in het beroepsleven steeds hun boterham verdiend met geestelijke arbeid, en willen nu in hun vrije tijd hun geest voor de volle 100% alert houden. Senioren die ingeschreven zijn als vrije student hebben nog steeds de drang om die dingen te doen waar zij in hun jeugd geen of onvoldoende kansen voor hebben gekregen. De interesse is steeds blijven bestaan, maar van examenkoorts hebben ze ook nu geen last meer.

 

Scherp staan

We vonden zelfs één vrije student die een voorbeeld wou stellen voor zijn kinderen, om te bewijzen dat universitaire studies mits een gezonde dosis talent en door stevig te studeren een haalbare kaart zijn.

Bij deze ook een boodschap aan de jongeren. Veel van jullie ouders moeten, ook vandaag nog, de nodige inspanningen doen om jullie het studeren mogelijk te maken. Voor ons hoort studeren meer bij het studentenleven dat het bij jullie het geval is. De juiste balans vinden tussen studentikoos zijn en studeren is en blijft de boodschap.

In naam van de vrije studenten wens ik jullie bij de komende examen alle succes toe en een mooie toekomst in het latere beroepsleven. Weet dat ook daar de wereld soms keihard kan zijn. Het gezegde “de aanhouder wint” is zeer zeker van toepassing.