Beste rector

editoriaal
31/03/2009

Laat ons één ding duidelijk stellen: wij steunen u. Samen met de andere Vlaamse rectoren ondertekende u begin maart een standpunt over regularisatie voor mensen zonder papieren die al lang in België verblijven. De regering wordt opgeroepen dringend werk te maken van een menswaardig regularisatiebeleid. Minister van Asiel en Migratie Annemie Turtelboom reageerde op het persbericht. Dat alles lazen we in de krant. Ondertussen blijft het stil aan de UA: geen mail aan de universitaire gemeenschap, geen persbericht op de UA-website, geen openbare plannen voor steunacties. Uw collega-rectoren maken meer lawaai.

Leuven en Brussel geven onderdak aan mensen zonder papieren; aan het Centrum voor Mensenrechten in Gent worden protestacties gecoördineerd. Alle drie communiceren ze over de problematiek, ook al is die in Gent niet even manifest als in Brussel. Zo ontvingen Leuvense studenten een mail met als onderwerp “Onthaal mensen zonder papieren” van hun rector. Marc Vervenne roept de studenten op “zich te bezinnen over het belangrijke maatschappelijke verschijnsel van de groeiende migratie en actief te participeren in het debat”. Ook in Gent ontvingen ze een bericht met duiding.

 

Is het de taak van de universiteit om zich te mengen in het maatschappelijk debat? Wij vinden van wel. Universiteiten moeten de maatschappij vooruit helpen, op een kritische en ongebonden manier. Nog steeds zijn er veel academici die in hun specialisatiedomein blijven dobberen en de voeling met de samenleving uit het oog verliezen. Net daarom is het lovenswaardig dat de rectoren, verenigd binnen de Vlaamse Interuniversitaire Raad, zich humanitair engageren. Ook als het stadsbestuur of de studenten, zoals aan de VUB, hinder ondervinden, moet de universiteit een draagvlak proberen te creëren. Kanalen genoeg. In Brussel en Leuven bestaat er al zo’n draagvlak. De Leuvense studentenraad LOKO schaarde zich formeel achter het standpunt van de rectoren en in Brussel voerden studenten zelf een solidariteitsactie op het Muntplein.

 

Bij het ter perse gaan van deze dwars is het op de UA nog steeds stil rond dit dossier. Actie zou onze universiteit sieren. En een stapje dichter bij haar twee grote broers brengen.