de dienst Preventie

Met dank aan...
02/05/2008

Gilbert Vandamme begon in 1975 als tekenaar te werken op Campus Drie Eiken, waar hij tekeningen voor verfraaiing- en verbouwingswerken maakte. Vandaag werkt hij nog steeds voor de technische dienst, maar dan als adjunct-veiligheidsadviseur. Samen met het brandweerteam van de campus houdt hij de veiligheid in de gaten. Van dringende uitvoeringen en snelle interventies is hij niet bang. Hij gaat op controle bij werkzaamheden of vernieuwingen en één keer per maand organiseert hij een evacuatieoefening in een universiteitsgebouw op Drie Eiken. Door de erg goede samenwerking met de brandweerlui en evacuatieleiders verloopt dat altijd erg vlot. Naast deze oefeningen en controles richt Gilbert ook cursussen in. Meestal dienen die om personeel op te leiden, maar soms kan iedereen deelnemen. Personeel, professoren en studenten leren brandjes blussen en omgaan met veiligheid. Dankzij Gilbert kan iedereen met een gerust hart op Campus Drie Eiken vertoeven.