De Raden en hun leden

Voorzitter Raad van Bestuur Ronny Blust reageert

16/04/2013
ūüĖč: 

Vorige maand publiceerde dwars het opiniestuk 'Homans in de Raad van Bestuur', waarin de recentelijke benoeming van Liesbeth Homans tot de Raad van Bestuur van de Universiteit Antwerpen op de korrel wordt genomen. Zij is niet de eerste politicus om in die raad te zetelen, maar wel is zij, als volksvertegenwoordiger en OCMW-voorzitster en eerste schepen van Antwerpen de eerste die tot deze raad benoemd wordt vanwege haar politieke functie, aldus onze gastschrijver. Tegelijkertijd werd de samenstelling van de Hoge Raad bekritiseerd. Ronny Blust, voorzitter van de Raad van Bestuur, geeft enige duiding.

Externe leden van de Raad van Bestuur worden namelijk ofwel voorgesteld door mogendheden met een vaste zetel in de Raad, ofwel worden ze gecoöpteerd door de rector en de voorzitter van de Raad. Het schoentje wringt net daar, want politici hebben dus al een pad dat naar de Raad van Bestuur leidt, waarom worden zij dan ook nog gecoöpteerd? Blust: "Wij streven naar evenwicht binnen de Raad van Bestuur, een evenwicht tussen de culturele sector en de sociaal-economische sector, maar ook binnen het beleid. Wij isoleren ons niet van de hedendaagse maatschappij; we zijn geen eiland. Politici maken deel uit van die samenleving. We willen beleidsmakers niet uitsluiten." Dat is goed en lovenswaardig, maar politiekers hebben al vaste zetels binnen de Raad van Bestuur. Zo zetelt Robert Voorhamme van sp.a al in opdracht van het Ministerie van Onderwijs, en is er voor de gouverneur ook een zitje toegewezen. "We wilden, zeker gezien onze sterke groei de laatste jaren, de banden met de stad versterken; we functioneren als universiteit in Antwerpen en hebben graag voeling en interactie met die regio. We wilden dus eventueel ook wel iemand uit het stadsbestuur en omdat we ondertussen ook proberen voldoen aan de genderratio was mevrouw Homans een mogelijke kandidate. Het is overigens jammer dat alle persaandacht naar Liesbeth Homans gaat, want Kaat Debo (directeur MoMu, nvdr.) en Saskia Van Uffelen (CEO van Bull Belux and Bull European, nvdr.) zijn ook zeer competente dames, op hetzelfde moment gecoöpteerd." Over de aantijging dat deze coöptatie een goedmakertje is omdat rector Verschoren vorig jaar nog ex-burgemeester Janssens leek te steunen in de strijd om Het Schoon Verdiep, kan Blust kort zijn: "Absoluut niet. Het gaat ons om een evenwichtige vertegenwoordiging en onze banden met de stad vinden we belangrijk."

 

Vorige maand bracht Comac, de jongerenbeweging van de PvdA, op hun website een stuk getiteld 'CEO‚Äôs, vermogensbeheerders en bankiers achter de schermen bij UA'. Hierin bekritiseren zij de samenstelling van de Hoge Raad van de Universiteit Antwerpen. De Hoge Raad, een orgaan dat samen met de universiteit werd opgericht, bestaat uit 32 vertegenwoordigers uit ‚Äúopenbare instanties, politieke, socio-economische, religieuze, levensbeschouwelijke en culturele milieus.‚ÄĚ Wat Comac aanklaagt, is dat de nadruk binnen deze Raad vooral lijkt te liggen op economische en openbare instanties. Het enige lid waarvan de verdiensten in de levensbeschouwelijke sfeer liggen, blijkt Johan Bonny te zijn, bisschop van Antwerpen.
Blust: "Op de huidige samenstelling van de Hoge Raad heb ik weinig impact gehad, omdat ik recent voorzitter ben geworden. Ik kan wel zeggen dat in mijn ervaring deze mensen uitermate neutraal blijven en heel frisse idee√ęn hebben. Ze zitten niet mee in de regiestoel, dat is ook hun rol niet. Ze geven advies. Houd er rekening mee dat de samenstelling van raden een dynamisch gebeuren is, met de nodige aandacht voor evenwicht en kwaliteit. Zo'n samenstelling is dus ook niet rigide."