De rector reageert

Studentenhome Campina tegen de vlakte
27/03/2011
🖋: 

Volgens rector Alain Verschoren moet de beslissing van de Raad van Bestuur om het Studentenhome op Campus Middelheim af te breken, in een groter kader worden geplaatst. Recent kwam er een prestigieus bouwplan van de grond, waarin de buitencampussen grondig worden geherstructureerd en de gloednieuwe campus Industriële Wetenschappen uit de grond wordt gestampt. In dit masterplan, waarvan de totale kosten zo’n 80 miljoen euro bedragen, kan er ook ruimte worden gemaakt voor een nieuw studentenhome op de buitencampus. Hiermee wordt er volgens de rector een mogelijkheid gecreëerd om de huisvestingsproblemen in Middelheim eindelijk definitief aan te pakken. Deze plannen werden bovendien reeds met de leden van studentenclub Campinaria besproken.

 

Het probleem is dat deze nieuwe woonvoorzieningen niet onmiddellijk kunnen worden gerealiseerd. De oplevering zal ondermeer afhangen van de beslissingen van de Stad Antwerpen. Het huidige gebouw wordt echter al in 2012 afgebroken. In de tussentijd zullen er dus tijdelijke mogelijkheden moeten worden gecreëerd, waarbij Alain Verschoren toegeeft dat een enkeling hierbij onvermijdelijk overlast zal ondervinden. Zoals bekend zal er voor ongeveer 80 studenten opvang worden voorzien in het Pastoraal Centrum op Campus Groenenborger. Het verschil in prijs tussen deze koten en de maandelijkse huur op Campus Middelheim, zo’n 70 euro op maandbasis, zal op basis van het dossier van de student door de Universiteit worden overbrugd. Voor de 50-tal studenten die door deze regeling buiten de boot vallen, maar die voorheen wel voor een kamer op de Middelheimcampus in aanmerking kwamen, komt de rector ook met een oplossing. Hij garandeert dat de universiteit alles in het werk zal stellen om voor hen een vervangend kot te vinden om en nabij de buitencampussen, waarbij het prijsverschil eveneens zal worden gecompenseerd.

 

De vraag is uiteraard wat er gebeurt met nieuwe studenten, voor wie het alsmaar moeilijker wordt om een plaats in een studentenhome te bemachtigen. Verschoren zegt dat er ook hier een beroep kan worden gedaan op de expertise en de woonsubsidies die de universiteit aan haar studenten beschikbaar blijft stellen.

 

De rector reageert nogal luchtig op het verwijt van de studenten van Campinaria, die stellen dat hij de huisvestingsproblemen zou hebben gebruikt tijdens zijn verkiezingscampagne in 2008. De studenten kwamen toen immers zelf met de vraag de gebrekkige woonomstandigheden aan te pakken. Dankzij deze beslissing wordt daar nu echt werk van gemaakt. Bovendien wordt er nu voorzien in een duurzame oplossing, die ook met toekomstige generaties rekening houdt. Verder verwacht Verschoren begrip van de ‘gedupeerde’ studenten. “Bij iedere overgangsfase zijn er altijd een paar die hiervan hinder zullen ondervinden. Je mag van studenten die straks een universitair diploma op zak hebben, toch wel verwachten dat zij iets verder kijken dan hun eigen comfort en dat zij zich ook tijdens hun studententijd een beetje kunnen aanpassen”, aldus de rector.