de technische dienst

Met dank aan...
18/03/2007

Niet enkel het Antwerpse straatbeeld, maar ook onze universiteit lijkt soms een permanente bouwwerf. Er is altijd wel ergens een constructie of renovatie aan de gang. Als hoofd van de technische dienst heeft Mark Verbruggen de taak om de verschillende bouwprojecten op te volgen en de technische diensten op elkaar af te stemmen, gaande van infrastructuur over onthaal tot schoonmaak. Deze burgerlijk ingenieur-architect startte zijn loopbaan in 1985 aan onze universiteit. Sindsdien lijkt de universiteit niet meer op te zijn opgehouden met verbouwen. Momenteel worden de laatste puzzelstukjes gelegd voor de start van de Masteropleidingen in september. Deze zomer moet alles klaar zijn. Wat hem het meest is bijgebleven uit al de jaren dat hij hier reeds werkt, is de bouw van de Aula Rector Dhanis: het pronkstuk van de Stadscampus.

In totaal werken er tachtig personeelsleden op de technische dienst. De telefoon staat er dan ook geen minuut stil. Van de zoveelste overheadprojector die het niet meer doet tot het brandalarm: alle meldingen passeren de revue. Met professoren en studenten komt hij echter zelden in contact: "Soms bij een verhuis, maar eens die professoren op hun plaats zitten, hoor je ze niet meer!"