Het Harige Monster

06/03/2005
🖋: 

Beste student, hoe vond u de Awarenessweek van begin deze maand?

Awareness wie?
De Awarenessweek, pipo! U weet wel die week waarin men de student – jou dus – trachtte te mobiliseren en sensibiliseren rond één bepaald thema.
...Euh... Was da da één met die oranje UFO-dinges?
(zucht) Ja dat!
Ah, euh, ik vond da wel ‘ns leuk...

 

Men moet niet over een haarscherp analyserend vermogen beschikken om te concluderen dat er hier wel degelijk iets schort. Toch is het mij niet geheel duidelijk op wie of wat ik mijn pijlen moet richten om hiervoor een verklaring te geven. Hebben we hier te maken met een organisatorisch probleem, waarbij de student niet voldoende ‘aware' is van de op til zijnde Awarenessweek? Of is de lage opkomst bij de verschillende activiteiten het resultaat van een grove onderschatting van het doelpubliek, en is de gemiddelde student meer dan ‘aware' genoeg met betrekking tot het uitgewerkte thema. Indien dit laatste geldt, dan stel ik me de vraag waarom zo weinig mensen op ludieke wijze hun immuniteitssysteem aan diggelen hebben gegooid met een HIV-virus (dat is zo'n UFO-ding) ter verkrijging van een bakje aardbeiencondooms. Wel ‘aware' dus, maar ook dom of toch op zijn minst weinig spaarzaam. Bent u zich daar bewust van, of worden aardbeien tijdens de gure wintermaanden gewoon niet zo gesmaakt? Of verkiest de gemiddelde student van de stadscampus de onwetende anonimiteit met bier en vertier als enige uitlaatkleppen naar en bron van informatie over de buitenwereld boven een bewust-zijn?

 

Met het oog op een betere dienstverlening de komende jaren, volgende meerkeuzevraag.

 

De Awarenessweek 2005 kende een beperkt succes, omdat a) u niet ‘aware' was van de Awarenessweek b) u voldoende ‘aware' was, maar ook dom, rijk of geen aardbeienliefhebber c) u de meerwaarde van het ‘aware'-zijn op zich niet geheel kan vatten.

 

Gelieve uw antwoord te noteren op een gele briefkaart en op te sturen naar dwars, Lange Nieuwstraat 55, 2000 Antwerpen.