Koken met Pistoletto

Kunst op de campus
18/03/2007
🖋: 

Een universiteit heeft een zware taak: ze moet niet alleen elk jaar vakkundigen leveren, maar hen ook een visie meegeven. Kortom, op de universiteit leren we goede burgers te worden. Een goede burger is uiteraard aan een minimum cultureel onderlegd, en zodoende ontfermt de commissie ‘Kunst op de Campus’ zich over de Antwerpse studenten (en personeel) en hun interesse in kunst met de grote K.

De commissie ‘Kunst op de Campus’ wil naar eigen zeggen "voor de universitaire gemeenschap een venster op de kunst openen." Met dat doel organiseert ze tijdelijke tentoonstellingen en, onder de titel 'Café des Arts', lezingenreeksen voor studenten en personeel. Daarnaast is ze verantwoordelijk voor de aankoop en het beheer van de kunstwerken op de verschillende campussen. De collectie telt meer dan duizend werken van kunstenaars uit binnen- en buitenland, hoewel de nadruk toch gelegd wordt op ons nationaal erfgoed met kunstenaars als Nick Andrews, Fred Bervoets, Jean Bilquin, Jan Cox, Denmark, Sam Dillemans, Vic Gentils, Pol Mara, Panamarenko en Reinhoud. Een aantal van deze werken heeft de UA in bruikleen, een belangrijk deel van de collectie is echter aangekocht. Sommige werken werden zelfs speciaal voor de universiteit gemaakt, zoals ‘Zoek de zeven’ (G-gebouw, Campus Middelheim). Dit monumentale werk is een compositie van zeven boeken, die telkens een afbeelding van Pierre Alechinsky en een gedicht van Hugo Claus bevatten. Verder telt de collectie verschillende werken van Jan Vanriet die recent werden samengebracht in de R-blok op de Stadscampus. Mocht u zich al afgevraagd hebben wat dat gekke houten 'altaarachtige ding' aan lokaal R-014 wel moet voorstellen, dan wordt u nu uit uw lijden verlost: het is wel degelijk een kunstwerk, en wel van Remo Martini. Het nog ingepakte exemplaar is een gelijkaardig kunstwerk van Camiel Van Breedam. Beide assemblagekunstwerken wachten op een definitieve bestemming.

 

Een van de meest recente aanwinsten is een kunstwerk dat speciaal voor de inkomhal van de Meerminne (Stadscampus) werd ontworpen door Cittadellarte, een collectief onder artistieke leiding van Michelangelo Pistoletto. Cittadellarte, een neologisme gevormd uit de woorden cittadella en città dell’ arte, wil als een burcht bescherming bieden en een afgebakend platform creëren voor jonge kunstenaars die de dynamiek van de stad essentieel achten als startblok voor de kosmopolis. Voor Cittadellarte zijn kunst en kunstenaars in de eerste plaats een onderdeel van de maatschappelijke realiteit. Kunst moet volgens Pistoletto telkens weer de dialoog aangaan met de wereld en is dus in de eerste plaats een middel om te communiceren. Kunstwerken ontsluiten een ruimte waarin verschillende werelden elkaar ontmoeten en zo kan elk kunstwerk gezien worden als een uitnodiging – een uitnodiging om even te blijven staan en te verwijlen.

 

Het werk dat u kunt bekijken als u even horizontaal gaat liggen in de hal van de Meerminne heet ’Love Difference – 6 Mediterraneans’ en verbeeldt zes ‘mediterrane’ zeeën uit de wereld: de Baltische Zee, de Zwarte Zee, de Caribische Zee, de Golf van Mexico, de Zuid-Chinese Zee, de Rode Zee en de enige echte Middellandse Zee. Het idee dat er achter schuilt, is dat rondom deze zeeën verschillende tradities en plaatselijke culturen zijn ontstaan die heden ten dage een belangrijke plek innemen in onze ‘wereldcultuur’. De verschillen in opvoeding, cultuur, politiek en dergelijke maken het niet altijd gemakkelijk om vreedzaam samen te leven en leiden niet zelden tot extreme conflicten op het wereldtoneel. Pistoletto wil met zijn ‘Love Difference’ oproepen om van deze verschillen te leren houden. Onverdraagzaamheid wordt vervangen door liefde. Of: hoe kunst overduidelijk een politieke boodschap kan uitdragen.

 

In het verlengde van het plafondkunstwerk voor de Meerminne wordt door Kunst op de Campus en UA-Catering, opnieuw in samenwerking met Pistoletto, een nieuw project op poten gezet. We mogen het hier in primeur onthullen: de publicatie van een kookboek. Jawel, een kookboek dat pretendeert kunst te zijn. Uiteraard geen gewoon kookboek, maar een met een mening: de bedoeling is opnieuw om verschillende (eet)culturen samen te brengen in een harmonieus geheel. Het kookboek is in de eerste plaats een oproep aan studenten en personeel om deze te betrekken bij het thema van culturele diversiteit. Iedereen kan een ‘mediterraans’ recept inzenden met als voorwaarden dat het een eenvoudig recept is, bij voorkeur een eenpansgerecht, dat het gezond is én dat de ingrediënten op de lokale markten en in de supermarkten uit de omgeving te krijgen zijn. Het volgende academiejaar zal dit kookboek worden aangeboden aan de (eerstejaars)studenten, zodat ze zich reeds aan het begin van hun universitaire carrière als bewuste wereldburgers kunnen inzetten voor een lekker kotleven.