Kort

Over onderwijs
15/02/2009

Studenten inzetten tijdens stakingen?

Op zoek naar een studentenjob? Antwerps gemeenteraadslid Ann Coolsaet (Open VLD) lanceerde het idee om studenten in te zetten bij stakingen van het stadspersoneel. Die kunnen dan bijvoorbeeld inspringen bij de huisvuilophaling. De Antwerpse studenten zijn toch niet gediend met het voorstel. Jeroen Vansina, voorzitter van de studentenraad van de Associatie (ASRA), heeft het gevoel dat studenten zullen ingezet worden om stakingen te breken. Bovendien hebben studenten meer nood aan een vaste baan, als zij hun studies willen bekostigen.

 

Crisis niet voor ons

Huisvuil ophalen doen ze voorlopig niet, maar de studentenarbeid is in 2008 wel blijven groeien, volgens cijfers van Randstad België. Terwijl de economische situatie in de loop van 2008 sterk is verslechterd, heeft Randstad in december bijna 7 500 studenten (8 procent meer dan vorig jaar) aan het werk gezet. Nochtans doen studenten vooral het werk van arbeiders, een marktsegment dat erg te lijden heeft onder de crisis. Van een verdringing van arbeiders door ‘goedkopere’ studenten zou geen sprake zijn.

 

En de eer gaat naar...

Jan Fabre. De kunstenaar ontvangt op 29 april een eredoctoraat van de UA voor algemene verdiensten. Onze universiteit roemt Fabre als één van onze internationale en all-round topkunstenaars, die de klassieke tegenstelling tussen traditie en vernieuwing overbrugt. Drie jaar geleden kreeg Luc Tuymans al een Antwerps eredoctoraat. Naast Fabre worden vier wetenschappers gelauwerd: chemicus Henk Timmerman, filosoof Raimond Gaita, jurist Robert Alexy en genexpert Richard Dawkins, die in 2007 tot de honderd invloedrijkste mensen ter wereld gerekend werd in Time Life.

 

Dopen aan banden?

De verschillende Antwerpse studentenorganen werken momenteel aan een doopcharter om het inwijdingsritueel aan regels te onderwerpen. Bij veel studentenclubs heerst namelijk onduidelijkheid rond wat toegelaten is. Elke studentenclub moet daarbij zijn tradities kunnen blijven eren, maar een aantal voorwaarden komen er wel, zoals de periode waarbinnen er dopen mogen plaatsvinden. Het reglement komt tot stand in samenspraak met politie en reinigingsdiensten. De stad en de studenten hopen met het charter dopen opnieuw een positief imago te geven.

 

De strijd om het betere examen

Drie op de tien studenten die vorig jaar een klacht hebben ingediend bij de Raad voor Examenbetwistingen kregen gelijk. Als een student het oneens is met de beoordeling van een examen of een stage, kan hij terecht bij de Raad voor Examenbetwistingen. In totaal kreeg de raad 77 verzoekschriften, iets minder dan het jaar voordien. De meeste studenten hebben hun examenresultaat aangeklaagd, of waren het niet eens met de beoordeling van een stage. Sommigen werden ook onterecht geweigerd om zich in te schrijven aan een instelling.