Mijn geld. Goed geweten?

Netwerk Vlaanderen voor bancaire ethiek
03/04/2005
🖋: 

Wanneer deze redacteur op het einde van de maand weer eens zijn dwarsroyalties geïnd heeft, zijn die binnen de twee dagen opnieuw volledig verbrast aan piramidespelen, revolutionaire keukenrobots en een handvol magische bonen. Merkwaardig genoeg zijn er blijkbaar toch studenten die verder vooruit denken dan hun onmiddellijke keukenrobotbehoeften en nu al een beetje geld opzij leggen voor onzekerder tijden. Spijtig genoeg durft dit geld dan wel eens buiten hun medeweten om naar producten te vloeien, die nog minder fris zijn dan het modale piramidespel.

Binnen de andersglobalistische beweging profileert Netwerk Vlaanderen zich als het ethische testaankoop voor bancaire producten. Sinds oktober 2003 loopt hun campagne ‘Mijn geld. Goed geweten?'. Mathias Bienstman, verantwoordelijk voor de informatieverspreiding over ethische bancaire producten en voor de werving van nieuwe vrijwilligers voor Netwerk Vlaanderen, geeft kort een woordje toelichting.

 

Wat moeten wij ons juist voorstellen bij deze campagne?

Mathias Bienstman Het doel van de campagne is om de banken te overtuigen hun geld niet meer te investeren in onethische producten. Nu richten we ons vooral op investeringen in vuile wapens, maar het kan goed zijn dat we binnenkort ook campagnes lanceren tegen investeringen in bedrijven die het milieu verontreinigen of die de sociale rechten van hun werknemers met de voeten treden. We proberen mensen te laten overstappen op ethische spaarfondsen zoals Triodos of Krekelsparen. Eerst en vooral willen we informatie verspreiden over de bestemming van het spaargeld dat we als spaarders aan de banken toevertrouwen. Het gebeurt vaak genoeg dat er geïnvesteerd wordt in bedrijven die bijvoorbeeld landmijnen of kernwapens produceren. Deze informatie proberen we dan openbaar te maken. Concreet volgen we de investeringen van de 5 grootste banken in België (Fortis, Dexia, Axa, KBC en ING) op. Daarnaast willen we de mensen aanmoedigen hun bank onder druk te zetten zodat ze zich terugtrekken uit deze investeringen. Met succes overigens: van de 5 grootste banken heeft enkel Axa zich nog niet teruggetrokken uit de investeringen die we hebben aangekaart.

 

Wil Netwerk Vlaanderen met deze campagne vooral de banken of eerder de individuele klant overtuigen?

Bienstman We werken vooral naar de klanten toe, opdat zij zelf hun bank onder druk zouden zetten. We hebben daar een speciaal kaartje voor gemaakt dat ze naar hun bankdirecteur kunnen sturen en daar zijn er nu toch al een paar duizend van verstuurd. Deze druk, natuurlijk samen met de persbelangstelling en het feit dat we bekend staan voor onze sterke dossiers, heeft toch een mentaliteitswijziging teweeggebracht. We worden nu ook uitgenodigd door het topmanagement van verschillende banken om met hen te onderhandelen over ethisch investeren.

 

De wapenhandel trekt enorme geldstromen aan. Is jullie campagne dan geen gevecht tegen de bierkaai?

Bienstman Dat zou inderdaad zo zijn, mochten we ons op alle investeringen in wapens richten. Nu werken we in de eerste plaats rond vuile en illegale wapens. Wapens waarover een brede consensus bestaat dat ze niet gemaakt of gebruikt zouden mogen worden, zoals landmijnen, clusterbommen en nucleaire wapens. Daarom zijn we ook niet verwonderd over de goede resultaten die we al hebben behaald.

 

Ethisch sparen klinkt erg mooi, maar hoe zit het met de interest op deze rekeningen?

Bienstman Die vraag komt vaak terug. Er dan zijn ook al heel wat wetenschappelijke studies naar verricht en die tonen aan dat er geen verschil bestaat tussen gewone en ethische spaar- of beleggingsfondsen op het vlak van rente. Wat er wel bestaat is de mogelijkheid om vrijwillig de interest op een rekening af te staan aan een goed doel.

 

Wat zijn jullie de komende maanden nog van plan?

Bienstman Op 3 mei organiseren we samen met De Morgen een groot debat in de Vooruit in Gent, waar we vertegenwoordigers van de grote banken op de rooster willen leggen over hun investeringen in vuile wapens. Ook willen we tegen deze zomer een rangschikking op onze site zetten van de meest ethische bancaire producten. Zelf willen we ook renteloze leningen uitgeven aan organisaties die voor een sociale en maatschappelijke meerwaarde zorgen. Verder zullen we in het najaar een nieuwe campagne lanceren, maar het thema daarvan houden we liever nog even voor ons zelf.

 

 

Meer info:

www.netwerk-vlaanderen.be
www.mijngeldgoedgeweten.be