problemen en oplossingen bij Conservatie-Restauratie

12/10/2015
🖋: 

De studenten van de opleiding Conservatie-Restauratie zijn bezig met het bewaren van het verleden voor de toekomst. Als academische en interdisciplinaire opleiding is ze uniek in Vlaanderen. De laatste jaren heeft de opleiding een aantal belangrijke veranderingen ondergaan door de inkanteling en de academisering. Veranderingen die niet probleemloos zijn verlopen en die een voortdurend proces van participatie vragen van studenten en proffen. dwars sprak met stuvers Frederik Blommaert en Nina Van Molle over problemen en oplossingen.

Frederik De problemen zijn begonnen op het moment met de inkanteling. Bij de herziening van de financiën is toen een heel deel van het onderwijsteam ontslagen omdat er minder geld was voor de opleiding. Dat heeft voor een personeelstekort gezorgd, waardoor de druk op de resterende docenten sterk verhoogd is. Omdat de financiering decretaal bepaald is door de Vlaamse regering, kon de universiteit er niets aan veranderen. Een oplossing is het uittekenen het uittekenen van een hervormde bacheloropleiding, maar die zal pas in 2017-2018 in voege treden.

Nina Het grootste probleem is de communicatie, zowel tussen docenten en studenten als tussen docenten onderling. Hierdoor worden opdrachten bijvoorbeeld verkeerd ingeleverd of zijn er verplichte uitstappen waar de helft van de studenten niet komt opdagen, omdat ze pas tien minuten op voorhand op de hoogte gebracht werden. De online platformen SiSA en Blackboard worden bovendien niet correct en veel te weinig gebruikt.

Frederik De studenten konden hier weinig tegen inbrengen, omdat er tot vorig jaar maar één studentenvertegenwoordiger was die moest alles doen: faculteitsraad, onderwijscommissies … En als je alleen bent is het ook veel moeilijker om tegen het hele docentenkorps in te gaan. Dit jaar zijn we gelukkig met twee en we proberen nog andere studenten warm te maken om zich bij ons aan te sluiten.

 

GIS-correctie op open vragen

Nina Ook op onderwijsvlak loopt er veel fout. Er zijn bijvoorbeeld geen evaluatiefiches voor praktijkvakken, waardoor de quotering erg van de willekeur van de prof kan afhangen. Die hoeft zijn evaluatie namelijk niet te toetsen aan vooraf bepaalde puntenverdelingen zoals bij andere vakken. De evaluatie kan hierdoor heel erg subjectief worden.

Frederik Gebuisd om 'persoonlijke redenen' is zeker geen uitzondering in onze richting. De evaluatiefiches op orde krijgen is dus één van de belangrijkste werkpunten. Sommige docenten houden zich ook niet aan het OER (onderwijs- en examenreglement, nvdr.) en quoteren zeer streng. Bij één vak bestond er zelfs een GIS-correctie op een examen met open vragen, waarbij voor een fout antwoord punten en zelfs bij niet-opgeloste vragen punten werden afgetrokken! Dezelfde docent is ondertussen ook al twee of drie keer van quoteringsprincipe veranderd. Gelukkig is er ondertussen wel al overeengekomen dat alle proffen een workshop over het OER zullen volgen zodat ze weten wat er in staat en wat de regels zijn.

Nina Omdat Conservatie-Restauratie zo’n gespecialiseerde opleiding is, moeten we in kleine groepen werken tijdens de praktijklessen. Het personeelstekort zorgt ook hier voor acute problemen, want één docent moet soms aan drie bachelorjaren tegelijkertijd lesgeven. Uiteraard lijdt de individuele begeleiding daar onder. Dit probleem zal hopelijk met de hervorming in 2017-2018 opgelost worden.

 

Bij één vak bestond er zelfs een GIS-correctie op een examen met open vragen

 

Frederik Omdat de opleiding door de academisering en het afschaffen van het ingangsexamen veel aantrekkelijker is geworden, krijgen we bovendien te maken met een instroom van nieuwe studenten. Zo is er ook een plaatstekort ontstaan, vooral in de praktijklokalen waar we soms met grote objecten moeten werken. Groepen die vroeger met tien personen groot waren, zijn nu met vijftien en de keuzemogelijkheden voor de individuele projecten zijn ook verminderd.

Nina Dit probleem werd aangekaart bij de faculteit die binnenkort een meer rationele verdeling van de gebouwen van campus Mutsaard zal bekijken. Bovendien komen de gebouwen van campus Paardenmarkt binnen enkele jaren vrij, samen met Het Brantijser waar nu nog Antwerp Management School gehuisvest is. Dan kan men bekijken welke opleidingen best naar die gebouwen kunnen verhuizen.

 

oplossingen in zicht

Nina De problemen die we hebben opgenoemd, kwamen naar boven na een klacht van één student. De Studentenraad heeft toen besloten een algemene bevraging te houden om te zien wat de pijnpunten waren. Het decanaat is dan tussenbeide gekomen en heeft overleg gepleegd met de stuvers en de docenten. Met het onderwijskorps zijn werkpunten afgesproken en de sfeer tussen studenten en docenten is intussen ook al een stuk verbeterd. Sommige proffen zijn zelfs al naar ons gekomen omdat ze de steun van de studenten willen om bepaalde hervormingen door te voeren. Maar we hebben ook studenten nodig die de actieve rol als stuver willen opnemen zodat er voldoende inspraak is bij de hervormingsplannen van onze opleiding.

Frederik De geruchten dat de opleiding zou worden opgedoekt zijn dan ook fundamenteel onwaar. De rector heeft onlangs in de Raad van Bestuur van de universiteit nog eens zijn vertrouwen in de opleiding bevestigd, omdat het een belangrijke niche is waar kunst en wetenschap samenkomen. Er is dus nooit officieel sprake van geweest om de opleiding af te schaffen. Maar voor de problemen die we hebben is wel geen ‘direct fix’. Het gaat om een hervormingsproces van zeker vier jaar. We hebben dus echt mensen nodig die ons willen opvolgen om alles in goede banen te leiden.