universiteit onder vuur?

de veiligheidssituatie aan UAntwerpen
22/11/2015
🖋: 

Op de avond van vrijdag 13 november 2015 vonden in Parijs zes terreuraanslagen plaats. Acht aanhangers van IS sloegen aan het moorden en doodden ca. 130 mensen. Toen bleek dat twee van de wagens die de terroristen gebruikten Belgische nummerplaten hadden, kwam ook ons land in het middelpunt van de belangstelling te staan: Sint-Jans-Molenbeek werd gebombardeerd tot "de Europese hoofdstad van het jihadisme" en België beschouwd als een "failed state". Het OCAD verhoogde het dreigingsniveau naar 'drie' (ernstig: de dreiging is mogelijk en waarschijnlijk) en afgelopen weekend verergerde de situatie nog. Dreigingsniveau 'vier', het hoogst mogelijke niveau, trad in werking voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en blijft dat volgens het federaal crisiscentrum zeker tot maandag 30 november. Voetbalwedstrijden en concerten werden afgelast, monumenten, winkels en scholen sloten de deuren, politie en soldaten patrouilleerden door de straten, en er vonden grote antiterreuracties plaats. Kortom: in Brussel was geen kat meer te bespeuren, die bevonden zich allemaal op de sociale media.

Ook in Antwerpen is de verhoogde politieaanwezigheid duidelijk zichtbaar en bewaken militairen het Centraal Station en andere gevoelige locaties. Bovendien stuurde Universiteit Antwerpen enkele dagen geleden een e-mail naar al haar studenten waarin ze oproept om waakzaam te zijn en de noodprocedures preventief na te lezen.

 

Hoe zit het nu effectief met de veiligheidssituatie aan onze universiteit? Is er reden tot bezorgdheid?

dwars zocht antwoorden bij rector Alain Verschoren.

 

 

Welke diensten zijn verantwoordelijk voor het evalueren van de veiligheidstoestand op de universiteit?

Het inschatten van externe bedreigingen gebeurt (uiteraard) door de politie en andere overheidsdiensten. Zij beslissen over extra veiligheidsmaatregelen en over de eventuele inzet van mankrachten. Dat hoeft niet per se statische bewaking te zijn: de politie kan ook agenten in burger of extra patrouilles inzetten. Dat laatste gebeurt sinds vorige week in de buurt van de Stadscampus. De politie is deze week bovendien extra waakzaam in de omgeving van de hogescholen en de universiteit in Antwerpen. Het is belangrijk om te benadrukken dat daar geen specifieke reden voor is: het kadert gewoon binnen het verhoogde dreigingsniveau in ons land.

De preventiedienst is verantwoordelijk voor de noodplanning op de campussen. Natuurlijk overleggen zij voortdurend met andere diensten, zoals met de mensen van de Dienst Infrastructuur en het Departement Communicatie.

 

 

In de e-mail die afgelopen zaterdag rondgestuurd werd, staat te lezen dat er "deze week meerdere keren overleg geweest [is] met de politie van Antwerpen". Hoe vaak wordt de veiligheidssituatie op de universiteit momenteel geëvalueerd?

Eigenlijk is er al vele jaren ‘permanent’ overleg tussen de universiteit en de Antwerpse politie. De universiteit brengt de politie op de hoogte van alle grote activiteiten, debatten, bezoeken van hoogwaardigheidsbekleders en dergelijke meer. De politie maakt dan een veiligheidsanalyse op en beslist al dan niet om aanwezig te zijn.

Sinds de verhoging van het terreuralarm naar niveau drie is er al herhaaldelijk contact geweest met de politie, specifiek in het kader van de huidige context.

 

 

Via welke kanalen zullen studenten op de hoogte gehouden worden van de (veiligheids)situatie aan de universiteit?

Blackboard is het geëigende kanaal om studenten op de hoogte te houden en ook e-mail of sociale media kunnen daarvoor ingeschakeld worden. In geval van een acute noodsituatie zullen alle beschikbare kanalen ingezet worden, zelfs tot het versturen van een sms toe.

 

 

Studenten en personeel voldoende informeren over de veiligheidssituatie is een belangrijke taak, maar het kan ook angst in de hand werken. Hoe gaat Universiteit Antwerpen daarmee om?

Alle communicatie over de veiligheidssituatie gebeurt in overleg met en na akkoord van mezelf en prof. dr. Bart Heijnen, de algemeen beheerder van de universiteit. De preventiedienst en de communicatiedienst nemen hierbij het voortouw.

Communiceren is essentieel in deze omstandigheden. Studenten en medewerkers hebben immers absoluut recht op informatie. Niet communiceren zou de indruk kunnen wekken dat de universiteit niet bezig is met de situatie, en dat zou pas angst in de hand werken.

 

 

Afgelopen vrijdag was er een bommelding in het Don Bosco Technisch Instituut te Hoboken. Die school grenst aan Campus Hoboken. Toch werd door de universiteit hierover noch via haar website of Blackboard, noch via sociale media gecommuniceerd. Was het dan niet aangewezen geweest om dat wel te doen?

Op Campus Hoboken zit een deel van de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen van Universiteit Antwerpen. Haar studenten en medewerkers werden vrijdagochtend door de faculteit verwittigd over de bommelding. De colleges werden op die campus trouwens ook geschorst.

Omdat het alleen over die kleine campus ging en omdat de bommelding ook niet binnenliep voor Universiteit Antwerpen of Karel de Grote hogeschool (ook gevestigd op die campus), maar enkel voor de secundaire school vooraan in de straat, werd er niet gecommuniceerd via website of sociale media.

 

Als het terreurniveau naar vier wordt opgeschaald, zullen alle colleges meteen worden geschorst

 

Heeft de universiteit al veel vragen van bezorgde studenten, ouders of personeelsleden gekregen?

Er liepen een aantal vragen binnen, maar het zijn er niet veel. Ze kwamen zowel van studenten als van ongeruste ouders en medewerkers. Dat is natuurlijk niet onlogisch: kijk maar naar het ‘succes’ van het crisisnummer van de overheid.

 

 

Wat zijn de meest gestelde vragen?

De vragen zijn tot dusver erg algemeen: “Is de universiteit veilig? Wat doet de universiteit voor de veiligheid van studenten en medewerkers?” In de antwoorden wijzen we hen erop dat we geregeld overleggen met de politie en vestigen we de aandacht op de richtlijnen die ook via mail, Blackboard en de personeelsomgeving Pintra werden verspreid.

 

 

Bevinden er zich – voor zover de universiteit daarvan op de hoogte is – ‘Syriëstrijders’ onder de studenten van UAntwerpen?

De universiteit heeft geen weet van Syriëstrijders onder haar studenten. Er zijn ons ook geen gevallen bekend onder de oud-studenten, maar alumni hebben geen formele banden meer met de universiteit.

 

 

Voorlopig is er geen statisch politietoezicht op de verschillende campussen van de universiteit. De studenten leken daar vorige donderdag nog mee in te stemmen volgens een reportage van de regionale zender ATV. Tijdens evenementen aan de universiteit is de politie echter wel prominent aanwezig. Zal de opgeschroefde beveiliging de komende dagen voor hinder zorgen?

Voor grote evenementen nemen we, zoals altijd al het geval is geweest, contact op met de politie. Zij maken een risicoanalyse op en nemen eventueel maatregelen. Als het terreurniveau voor Antwerpen op drie blijft, zullen de activiteiten normaal kunnen plaatsvinden.

Als het terreurniveau naar vier wordt opgeschaald, zullen alle colleges meteen worden geschorst. Aan de medewerkers zal gevraagd worden in de mate van het mogelijke van thuis uit te werken.

 

 

 

 

Om de universitaire autonomie te garanderen mogen in vele Latijns-Amerikaanse landen het leger en de politie niet zomaar de universiteitsgebouwen betreden. Ook hier valt bij studenten wel eens te horen dat daarvoor eerst de toestemming van de rector nodig is. Klopt dit?

Dat de politie eerst toestemming moet vragen aan de rector vooraleer de gebouwen te mogen betreden, hoort bij de broodjeaapverhalen. De gebouwen van de universiteit zijn immers openbaar.

 

 

Waar kunnen studenten en personeelsleden terecht met hun vragen?

De preventiedienst (preventiedienst@uantwerpen.be) is het aanspreekpunt voor mensen met vragen. Zie je iets verdacht zoals achtergelaten tassen, koffers, pakjes, … of verdachte voertuigen (noteer merk en type, kleur en nummerplaat), dan moet je dat meteen melden op het nummer 03/265.66.66.

 

 

Bedankt voor het beantwoorden van onze vragen!

 

We hopen dat er in de toekomst geen foto's van katten onder #LockDownAntwerp op Twitter zullen verschijnen. Hoe snoezig ze ook zijn, studenten houden niet van katers.

 

 

 

Wat te doen bij een bommelding?

Zie je iets verdacht, rapporteer dit op 03 265 66 66

  1. zet je gsm uit en gebruik geen brandmeldknoppen om een evacuatie te starten want beide kunnen een elektronische ontsteking activeren
  2. kijk rondom je zitplaats of er vreemde voorwerpen staan
  3. neem je persoonlijke spullen mee en sluit de ruimte slotvast
  4. verwittig op een rustige manier andere studenten en medewerkers die nog aanwezig zijn op dezelfde verdieping
  5. verlaat het gebouw. Zie je iets verdacht, rapporteer dit op 03 265 66 66 . Iedereen gaat best naar huis of naar zijn of haar kot. Blijf niet hangen in de straten rond de verschillende campussen want dit kan risico's inhouden en het veroorzaakt mogelijk hinder voor de interventiediensten
  6. UAntwerpen informeert je via Blackboard als de situatie genormaliseerd is
  7. bij dringende vragen over de heersende crisis kan je terecht bij het crisiscommunicatiecentrum, 03 265 54 54

Wat te doen bij blind geweld?

1. Verschuil je, blokkeer/barricadeer de toegang tot het lokaal

2. Verwittig onmiddellijk de politie op het nummer 101 en tracht de dader goed te beschrijven

3. Blijf zo veel mogelijk ter plaatse, hou je stil, ga niet rondlopen, geef GEEN evacuatiealarm.
(rondlopen = aandacht trekken = doelwit)

4. Schakel je GSM op stil

5. Wacht op de politie om je te bevrijden