VUAS, de verenigde UA studenten

01/10/2003
🖋: 
Auteur extern
het VUAS-praesidium

Vanaf woensdag 1 oktober 2003 bestaan RUCA, UFSIA en UIA niet meer! We spreken dan enkel nog over de UA, Universiteit Antwerpen. De eenmaking heeft ook het statuut van de UA Student tot stand gebracht. Naast de rechten en de plichten van de UA student die we in het statuut terugvinden, lees je er – mede dankzij de eenmaking – ook over de oprichting van één overkoepelende studentenvereniging. En dat is VUAS, de Verenigde UA Studenten.

Zowel op vraag van de koepelverenigingen, ASK-Stuwer (RUCA), Stuwer-ASK (UIA) en Unifac (UFSIA), als ook op vraag van de UA zelf zijn deze drie nauwer gaan samenwerken, zodat er één aanspreekpunt voor de studenten van de Universiteit Antwerpen werd gecreëerd. Het praesidium van VUAS is samengesteld uit telkens twee leden van de koepels. Voor Unifac zijn dit Michael Verdonck en Jurgen Schelfaut (respectievelijk praeses en vice-praeses), voor Stuwer-ASK Maaike Van Overloop en Kris Cox (idem) en voor ASK-Stuwer tenslotte Carla Clé en Giovanni Gijsels (praeses en financiën).

 

Kandidaten

In de verschillende universitaire instellingen hebben de studenten altijd veel inspraak gekregen op alle niveaus. Dit is ook zo voor de UA. Democratisch verkozen studenten kunnen hun verantwoordelijkheid opnemen in alle beslissings- en adviesorganen: Raad Van Bestuur, faculteitsraden, onderwijscommissies,.... Vanaf het moment dat alle open vacatures geweten zijn, zal VUAS die aan de studenten bekend maken. Kandidaten kunnen zich dan voor de betreffende functies opgeven en de studenten beslissen zelf door wie ze zich vertegenwoordigd willen zien in de hogere raden.

 

In de studentenraad en de Algemene studentenvergadering krijgen studenten de kans hun stem te laten horen naar de academische overheid toe. In de studentenraad is er overleg tussen de studentengemeenschap, die bestaat uit de studenten in de raad van bestuur, in de faculteitsraden, in de onderwijsraad, in de commissies en bij VUAS enerzijds en de vertegenwoordigers aangeduid door de rector anderzijds. Het doel van deze vergadering is niet te onderschatten. Ze zorgt er immers voor dat de academische overheid minstens één maal per jaar verplicht overleg pleegt met de studenten vertegenwoordigers zodat verzuchtingen die op een campus leven kunnen besproken worden.

 

Studenten kunnen en moeten met één gezamenlijke stem naar buiten treden.

 

Gefuseerd

De Algemene Studentenvergadering van zijn kant stelt zich als doel een breed democratisch forum te vormen om alle studentenaangelegenheden te centraliseren. De algemene studentenvergadering bestaat uit het VUAS-praesidium, de studentenvertegenwoordigers die ook in de studentenraad zetelen en telkens twee vertegenwoordigers van de faculteitskringen en andere door VUAS erkende kringen. Op die manier kunnen en moeten studenten met één gezamenlijke stem naar buiten treden. In die zin is de algemene vergadering ook de eerste echte gefuseerde studentenvergadering, over de drie campussen heen.

 

Binnenkort kan je alle informatie vinden op de website www.vuas.be die echter momenteel nog volop in de maak is. Naast onze contactgegevens zal je op de site ook de coördinaten kunnen vinden van alle studentenvertegenwoordigers, het statuut van de UA student (enkele belangrijke rechten die terug te vinden zijn in het statuut is het recht op een cursus en aanstelling van een onafhankelijke ombudspersoon), enzovoort. Een papieren versie van het statuut van de UA student kan indien gewenst geraadpleegd worden op de headquarters van uw koepelvereniging.

 

ASK-Stuwer: Gebouw E, Middelheimlaan 1, 2020 Antwerpen
Stuwer-ASK: Socio-culturele dienst, gebouw G, universiteitsplein 1, 2610 Wilrijk
Unifac: Kauwenberg 22, 2000 Antwerpen

 

 

Het VUAS-praesidium,
Michael Verdonck, Jurgen Schelfaut, Giovanni Gijsels, Maaike van Overloop, Kris Cox en Carla Clé