Wat ruist er door het struikgewas?

Over het dagelijks brood van gewezen rectoren
01/12/2003
🖋: 
Auteur extern
kdp, md, tov

U herinnert zich zeker nog de gewaagde toespraak nog van de Leuvense studentenvertegenwoordiger begin dit academiejaar. De man hekelde zijn al te ambitieuze rector Oosterlinck die volgens hem nu ook al Napoleontische hoogten heeft bereikt. Binnenkort vinden de ‘democratische’ verkiezingen plaats die Napoleons Antwerpse evenknie moeten aanwijzen. We polsten de gewezen rectoren van onze oude campussen over hun visie op de dingen.

Carl Reyns

Op het ondertekenen van een aantal documenten – zoals trisaanvragen – na, zijn de bevoegdheden van de oude rectoren opgeheven. Ook stelt Carl Reyns, niet zonder enige trots, dat hij nog tot eind februari 2004 de functie van “voorzitter ad interim van de raad voor wetenschappelijke en maatschappelijke dienstverlening” (één van de drie belangrijke raden, die de werknaam vice-rectoraten dragen en de basisopdrachten van de universiteit bewaken) mag vervullen. Dan mogen de oude rectoren ten voordele van enkele nieuw gekozenen hun spade reinigen . Verder blijken onze rectoren op overschot nog behoorlijk actief binnen de UA: Naast deze drie raden, zetelen ze in de raad van bestuur en het bestuurscollege van de UA, en in de algemene vergadering en de raad van bestuur van de associatie. Over zijn toekomstige rol binnen de UA wil professor Reyns zich nog niet aan uitspraken wagen. Alleszins is hij geen kandidaat bij de komende rectorverkiezingen. Wel hoopt hij een rol te kunnen spelen in de beleggingscommissie van de UA en verheugt hij zich meer tijd te hebben om colleges te geven. De studenten TEW wezen op hun hoede!

 

Josse Van Steenberge

Hij steekt al enkele maanden een handje toe in de verhuis die de eenmaking met zich meebracht. Tegen januari 2004 moet het te verslepen meubelwerk met zijn aanhorigheden op de juiste plaats staan. Dit gewroet weerhoudt professor Van Steenberge niet van zijn vertrouwde taken. Dagelijks zet de man nog massa’s handtekeningen. Ook het voorzitterschap van de onderzoeksraad (vice-rectoraat nummer twee) neemt hij waar. Daarnaast maakt professor Van Steenberge nog tientallen commissies onveilig en geeft hij les aan studenten, de laagsten in rang op de hernieuwde unief. De oude taken blijven in 2004 grotendeels bestaan, ze zullen enkel anders verdeeld worden. De 3 vice-rectoren zullen tot campusoverschrijdende samenwerking genoopt zijn. Verder zullen nieuwe statuten en gemeenschappelijke aculteitsraden worden opgesteld. Waarschijnlijk gaat Van Steenberge zich niet kandidaat stellen voor de verkiezingen. De kans dat hij zich op het onderricht of het onderzoek stort zou net iets groter kunnen zijn.

 

Alain Verschoren

We vonden dan toch een oud-rector met ambitie weggestoken tussen de verhuisdozen (de verhuis van de centrale raden is nog voor deze maand gepland en gaat richting G-gebouw op de Middelheimcampus). Professor Alain Verschoren stelt zich wel kandidaat voor de komende rectorverkiezingen, en is dus bereid de stemmenslag aan te gaan met huidig rector Francis Van Loon, en nog enkele vermoede mededingers. Intussen, ook een oud-rector met aspiraties op een nieuwe functie moet zijn boterham echt verdienen, houdt de man zich bezig met de onderwijsraad, de derde van de drie ondersteunende raden die dus netjes over de oud-rectoren verdeeld blijken. Nieuwe verkiezingen voor die raden volgen vermoedelijk kort na de aanduiding van de nieuwe rector. Die nieuwelingen krijgen voor hun domein de hele UA onder hun hoede. Dat was trouwens de bedoeling: gedaan met de autonomie van de campussen; laten we mobiel en flexibel worden en grensoverschrijdend gaan werken in die vernieuwde UA!