Het statuut student-kunstenaar

Bijzondere faciliteiten voor studenten met talent
19/10/2008

Naast topsporters kunnen ook studerende kunstenaars aan onze universiteit een bijzonder statuut aanvragen. Na een positief advies van de commissie Kunst op de Campus voor de plastische kunsten of van de Cultuurcommissie voor de podiumkunsten, kan de ‘student-kunstenaar’ net zoals de topsporter gebruik maken van een aantal bijzondere faciliteiten. Ook hier gaat het dan vooral om verplaatsingen van examens of uitstel van deelname aan onderwijsactiviteiten.

 

Het gebruik van deze bijzondere faciliteiten is echter geen afdwingbaar recht. Afspraken in verband met een speciale behandeling van studenten die op topniveau een kunst beoefenen, gebeuren steeds in overleg met de betrokken faculteit. Aan de hand van grondige opvolgingsgesprekken en evaluaties gaat men na of een speciale behandeling wel degelijk nodig is. Bovendien blijven de normale examenregels gelden. Het feit dat studenten-kunstenaars niet automatisch kunnen genieten van bijzondere faciliteiten, wil niet zeggen dat ze noodgedwongen in benarde studiesituaties terecht komen. Door de flexibilisering is het immers voor elke student mogelijk om zonder al te veel extra aanvragen zijn studietraject te spreiden.

 

De mogelijkheid om het statuut van student-kunstenaar aan te vragen, is nog maar een recente ontwikkeling binnen de universiteit. Sinds 2005-2006 is de hele procedure gecentraliseerd bij de dienst Studieadvies en studentenbegeleiding. In datzelfde academiejaar werden de examenfaciliteiten voor kunstbeoefening op topniveau in het Onderwijs- en examenreglement opgenomen.

 

Studenten-kunstenaars blijken voorlopig nog een zeldzame soort te zijn op onze universiteit. Vorig academiejaar waren slechts drie studenten houder van het bijzondere statuut. Het jaar daarvoor was er niemand ingeschreven en ook nu lijkt het erop dat er geen aanvragen zullen worden ingediend. Toch wil dit niet zeggen dat onze universiteit geen artistieke talenten huisvest. Veel kunstbeoefenaars maken geen gebruik van het statuut omdat ze niet in het vereiste profiel passen of omdat ze hun aanvraag niet tijdig indienden. De vroege inschrijvingsdatum stuit dan ook op heel wat verzet, aangezien het begin oktober nog onvoorspelbaar is wat er eind juni op het programma staat. Geïndividualiseerde trajecten bieden hier een oplossing, al komen zij maar deels tegemoet aan de drukke en variabele planning van een studerende kunstenaar.