Lezersbrief

01/04/2004
🖋: 
Auteur extern
Geert Van Cleemput

Rob Verreycken zegt in dwars i.v.m. met mijn aanvaringen met de partijleiding met het Vlaams Blok: “als men bij [het Vlaams Blok] een tijdlang mee de baan op gaat tijdens campagnes om folders te bussen bvb. en zo het vertrouwen wint van andere mensen binnen de partij, dan zal men met een mandaat beloond worden”.

 

Net zoals in de meeste andere partijen beslist een heel klein groepje in het Vlaams Blok over de mandaten. De belangrijkste vereisten om in aanmerking te komen voor een mandaat bij het Blok zijn:
1) men wringt zich in de gunst van het triumviraat Dewinter, Annemans en Vanhecke (in die volgorde); 2) men is ofwel zeer beperkt qua bagage ofwel is men op geen enkele manier een bedreiging voor de machtsposities van de drie leiders. Ondanks de belofte van een kamermandaat van Gerolf Annemans (waarvoor ik ontslag nam als docent in de VS) aan mij, bleek al vrij snel dat ik niet in aanmerking kwam omdat ik niet aan de twee voorwaarden voldeed.

 

Ik leverde intern stevige kritiek op de partijleiding omdat die de bestaansreden van het Blok – de Vlaamse onafhankelijkheid – verwaarloosde ten voordele van het opportunistisch benaderen van het immigratieprobleem Doorgedreven interne kritiek bestaat niet bij het Blok. Men heeft teveel schrik om de eigen job of het eigen mandaat te verliezen. Mijn lot was bezegeld.

 

 

Geert Van Cleemput
Werkstudent rechten,
voormalig Coördinator Studiedienst Vlaams Blok