Rector Verschoren enige kandidaat bij rectorverkiezingen

Rectorverkiezingen - De Strijd om de Middelheimlaan
16/12/2011

Wat al een tijd in de lucht hing, werd deze ochtend officieel: rector Alain Verschoren zal zichzelf bij de komende verkiezingen opvolgen als rector aan de Universiteit Antwerpen. Tot en met gisteren (15 december) konden mogelijke kandidaten zich aanmelden bij het Centraal Stembureau. Daar was men vanochtend formeel: “Alain Verschoren is de enige kandidaat.”

Hoe spannend en verrassend de vorige verkiezingen in 2008 verliepen, des te duidelijker is de nakende stembusgang. Rector Alain Verschoren is namelijk de enige kandidaat om de rectorambt aan de Universiteit Antwerpen van 2012 tot 2016 op te nemen. Bij het Centraal Stembureau meldde men deze ochtend dat er slecht één kandidatuur was binnengelopen. Hoewel het geen grote verrassing was, is rector Verschoren opgetogen met de verdubbeling van zijn ambtstermijn. “Dit beschouw ik als een teken van vertrouwen”, aldus Verschoren. Enkele maanden geleden werd duidelijk dat er weinig animo was om het op te nemen tegen de huidige rector. In het begin van dit academiejaar benadrukten de getipte kandidaten Ria Janvier en Paul Van de Heyning dat zij zich niet zouden mengen in de zogenaamde ‘Strijd om de Middelheimlaan’. Professor Van den Heyning formuleerde het in dwars 68 als volgt: “Het is aan de huidige rector om een bilan op te maken met een zelfevaluatie en een overzicht van de verdere acties, vooruitzichten en visies op de verschillende vlakken. Het is dan aan de academici om dit goed te keuren of te desavoueren.” Vermits geen van de academici zich geroepen voelt om de handschoen tegen de 58-jarige Verschoren op te nemen, mag dit gezien worden als een blijk van vertrouwen aan het adres van de zetelende rector.

 

Pro forma naar de stembus

Naar alle waarschijnlijkheid zal huidig rector Alain Verschoren zichzelf opvolgen. Voor het zover is, volgen komende maanden nog pro forma verkiezingen. Vanaf vandaag (16 december) kunnen de verschillende faculteiten hun kiescolleges samenstellen aan de hand van voorverkiezingen. Die colleges moeten in de week van 13 februari 2012 Alain Verschoren dan opnieuw verkiezen. Het is nu aan Verschoren om 50 procent van de stemmen te halen. Indien Verschoren die 50 procent niet weet te verzamelen, dan volgt een tweede stemronde met alweer Verschoren als enige kandidaat en indien nodig een derde of een vierde. Toen Emiel Lambrechts in 1995 aan de KU Leuven kandidaat-rector was, zei hij het volgende: “Rectorverkiezingen zijn belangrijk omdat ze het enige moment zijn waarbij er op brede schaal een fundamenteel debat over de universiteit wordt gehouden.” Zulk fundamenteel debat wordt dit jaar aan de Universiteit Antwerpen onthouden. Anderzijds is nu al duidelijk dat het beleid van professor Verschoren de komende vier en een half jaar zal worden voortgezet.

 

Een mail sturen zal volstaan

Proficiat professor, u volgt wellicht uzelf op als rector. U bent immers de enige kandidaat. Wij nemen aan dat dit goed nieuws is voor u, niet?

Alain Verschoren Inderdaad, omdat één termijn van vier jaar veel te kort is om alle plannen, die onze ploeg heeft, te realiseren. Ik moet wel zeggen dat dit een vreemde situatie is. Dat ik de enige kandidaat ben, beschouw ik als een teken van vertrouwen voor mezelf en de hele ploeg waarmee het beleid voeren. Anderzijds moet ik nog wel herverkozen worden.

 

Moet u als enige kandidaat nog campagne voeren?

Verschoren Vier jaar geleden moesten alle kandidaten een website maken om hun ideeën te presenteren. Daarmee ben je al snel een week of twee in de weer. Ik zou liever de komende maanden gewoon doorwerken. Wat ik wel ga doen is een lange mail met daarin mijn visie sturen naar alle personeel en studenten, niet enkel naar de kiescolleges. Ik zou ook graag een debat organiseren in een van onze grote aula's, waarbij ik in gesprek ga met iedereen die aan de Universiteit Antwerpen verbonden is.

 

Dat debat kan niet meer voor de eigenlijke verkiezingen, want die vinden al plaats in de eerste lesweek van het tweede semester?

Verschoren Die datum is inderdaad wat ongelukkig, maar de week nadien zal heel wat personeel omwille van de krokusvakantie afwezig zijn.

 

Bent u van plan het beleid van de huidige termijn voort te zetten?

Verschoren Vele doelstellingen die we hadden voorop gesteld, hebben we ondertussen gehaald. Met het symbolische aantal van 15.000 studenten zijn we een middelgrote universiteit geworden; de zichtbaarheid van Universiteit Antwerpen in de media is erg verbeterd; onze interne financiële keuken is op orde. In februari hebben we met ons team een beleidsdag gepland waarop we zullen evalueren en eventueel bijsturen naar de tweede termijn toe.

 

Maar eerst nog worden herverkozen, natuurlijk.

 

 

Korte biografie

  • Alain Verschoren is tijdens zijn studententijd cantor bij studentenvereniging Winak
  • 1976: Verschoren behaalt doctoraat in de Wiskunde
  • 2001: Verschoren wordt rector Rijksuniversitair Centrum Antwerpen (RUCA) tot aan de eenmaking van de Antwerpse universiteiten
  • 2008: Verschoren wint met 51,46 procent van de stemmen de derde stemronde en wordt tweede rector aan de Universiteit Antwerpen.
  • 2010: Verschoren wordt voorzitter Associatie Universiteit en Hogescholen Antwerpen (AUHA)
  • 2012: Verschoren wordt (wellicht) opnieuw verkozen tot rector van de Universiteit Antwerpen.