het leven van een nuchtere student

over studenten die niet drinken

23/02/2018
🖋: 

‘De beste verhalen komen voort uit zatte avonden’, wordt weleens gezegd. Wanneer menig volwassen medemens terugdenkt aan zijn of haar studententijd, is de kans groot dat in hun straffe anekdotes een flinke dosis alcohol ook een rol toebedeeld krijgt. Maar hoe zit het met zij die zichzelf nooit genoeg moed indrinken om Brabo’s handje te gaan schudden op de Grote Markt? Hoe wordt het studentenleven ervaren door hen die nooit uit hun roes gewekt worden door het geknipper van een lampje dat oorspronkelijk wegenwerken signaleerde? Wij vroegen het hen zelf. Want, jawel, er zijn ook studenten die niet drinken.

Het leven van een nuchtere student is niet altijd even gemakkelijk. Je kan immers maar zoveel ‘Virgin Cuba Libre’s’ bestellen totdat de mop eraf is. Vanaf dat moment komen er vooroordelen, vragen en zelfs gevoelens van argwaan naar boven bij hun lustig drinkende medestudenten. Dan wordt er verwacht dat de geheelonthouders zich verantwoorden waarom ze hun geest en lichaam niet verdrinken in de alcohol. "Voor mij is het even gek als wanneer iemand zou vragen waarom ik niet rook", vindt Dries. Om te voorkomen dat onze trouwe lezers zich genoodzaakt voelen dergelijke vragen te stellen, legden wij een zestal van deze studenten op de rooster. Waarom drinken ze niet? Hoe ervaren zij het studentenleven? En vooral: hebben ze het gevoel iets te missen?

 

een droog studentenleven

Stuk voor stuk komen de geheelonthouders met een specifieke reden aanzetten om de alcohol links te laten liggen. "Ik vind het gewoon niet lekker", "Het mag niet in mijn godsdienst" en "Het vloekt met mijn medicatie" zijn maar enkele van de aangehaalde argumenten. Ze kunnen met andere woorden luisteren naar hun dokter, luisteren naar hun godsdienst, luisteren naar hun eigen smakenpalet of naar eender welk stemmetje dat het idee afkeurt. Van wie dit stemmetje is, bepaalt of men al dan niet het gevoel heeft iets te missen in de studententijd. Iemand die om medische redenen niet mag drinken, gaat dit eerder jammer vinden dan iemand bij wie het idee van intoxicatie simpelweg niet aanspreekt.

 

Voordrinks? Natuurlijk doe ik die mee! Ik organiseer ze zelfs zelf!

– Sofie

 

Een aantal zaken kunnen ze inderdaad missen. Want samen met de alcohol gaan er een aantal andere aspecten van de studententijd eerder aan hen voorbij. Op cantussen, bijvoorbeeld, voelen ze zich dikwijls net iets minder op hun plaats. "Ook als ik op café ben en iemand me een drankje aanbiedt, moet ik dat altijd afslaan", getuigt Sofie. Ook deelname aan studentendopen is geen evidentie, al gaven een aantal commilitones aan toch geheel nuchter én succesvol gedoopt en ontgroend te zijn. Alcohol is lang niet meer bij alle studentendopen de norm, en desnoods wordt die ‘norm’ met plezier aangepast voor een geëngageerde nieuwe schacht of por.

 

maar daarom niet minder vruchtbaar

Naast studentendopen en cantussen is er natuurlijk nog veel meer te vieren in een studentenleven. Hoe zit dat bijvoorbeeld met de voordrink? "Voordrinks? Natuurlijk doe ik die mee! Ik organiseer ze zelfs zelf!", lacht Sofie. Het moment waarop een vriendengroep zich collectief gaat bezatten om zich voor te bereiden op een avondje feest, laten ook de studenten die niet drinken maar zelden aan zich voorbij gaan. Vrienden weten hoe het zit, vrienden begrijpen en aanvaarden zonder problemen hun ‘onthouding’. En het beste van al is, iedereen heeft plezier. Scrupules lossen op in een badje van alcohol en het blijft hoe dan ook leuk je vrienden helemaal te zien loskomen.

 

Voor mij is het even gek als wanneer iemand zou vragen waarom ik niet rook.

– Dries

 

Dat loskomen werkt bovendien aanstekelijk. "Als iedereen om me heen gek doet, heeft dat een soort kameleoneffect op mij", zegt Dries. Zowat elke student die zijn mening gaf, haalde aan hoe je wordt meegesleurd in de sfeer van losbandigheid. Het enige dat ze op die avonden misten, was het excuus van zatheid. Ze laten zich evenzeer gaan, amuseren zich evenzeer en doen evenzeer gekke dingen. Baran legt het als volgt uit: "Ik denk dat ik me gewoon op een andere manier amuseer dan de anderen die wel drinken. Voor hen is de drank een essentieel onderdeel van de avond. Wanneer ik anderen naast de toiletpot zie, ben ik altijd blij dat ik geen alcohol nodig heb, ik amuseer me gewoon op een andere manier."

Men zou zich spontaan beginnen afvragen waarom we dan niet allemaal de alcohol gewoon links laten liggen. "Het is gewoon een knop omdraaien", zegt Roeland. Anderen hebben misschien eerder een alcoholische stuwkracht nodig om de klik te maken. Daarbij komt dat onze nuchtere vrienden, in tegenstelling tot hun katerige medestudenten, de volgende ochtend wél uit bed geraken en een productieve dag kunnen hebben. En wanneer ze weigeren hun ongewijzigde hersencapaciteit in te zetten voor bijvoorbeeld hun studies, kunnen onze 'geheelonthouders' − heb je hem? − nog altijd functioneren als geheugen van hun feestmaatjes.

 

Ik denk dat ik me gewoon op een andere manier amuseer dan de anderen die wel drinken. Voor hen is drank een essentieel onderdeel van de avond. Wanneer ik anderen naast de toiletpot zie, ben ik altijd blij dat ik geen alcohol nodig heb, ik amuseer me gewoon op een andere manier.

– Baran

 

Naast het geheugen van hun maatjes, doen ze ook vaak dienst als hun persoonlijke taxi, beter bekend als Bob. Natuurlijk is dat handig voor hun vrienden, maar er wordt maar zelden misbruik van gemaakt. Er wordt heus niet van hen verwacht dat ze om de beurt al hun vriendjes in bed gaan leggen. Als een situatie te ernstig wordt en iemand echt in de problemen geraakt, helpen ze natuurlijk graag. "Op den duur ontwikkel je daar een soort radar voor", weet Dries. Maar wanneer hun te beschonken vriendjes het best alleen redden, is er naar verluidt niets zo grappig als zatte mensen die proberen te zorgen voor nog zattere mensen. Ze amuseren zich dus even hard met hun vrienden, al is het niet geheel op dezelfde manier.

Zo anders is hij dus niet, onze nuchtere medestudent. En ook al is iedereen het er over eens dat alcohol deel uitmaakt van het studentenleven, inclusief zij die het nooit drinken, toch kan het ook zonder. Geen van hen vindt immers dat ze iets missen in hun studentenleven. De formule voor een rijke studententijd is voor iedereen anders, en voor sommigen resulteert dit in een 0,0% versie. En wordt er niet altijd beweerd dat dat van de smaak niks afdoet? Misschien is de vraag, eerder dan waarom sommige studenten niet drinken, eerder waarom dat anderen wél drinken. Stof tot nadenken voor het volgende diepzinnige tooggesprek, denken we dan!