VERPLICHTE BYSTANDER TRAINING VOOR INGENIEURS

UAntwerpen

13/11/2023

Verschillende faculteiten organiseren met de steun van UAntwerpen bystander trainingen voor personeelsleden. De faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen gaat nog een stap verder. Op 1 december houdt ze een verplichte bystander training voor studenten en personeelsleden. Studietrajectbegeleider Steffi Cornwell en hoofddocent Stijn Derammelaere, bezielers van het initiatief, leggen uit.

“We zijn een faculteit waar mannen een stuk sterker vertegenwoordigd zijn dan vrouwen”, vertelt Cornwell. “Uit een bevraging in het kader van een masterproef enkele jaren geleden bleek dat de sfeer voor vrouwen niet altijd even evident is en we vonden dat we daarmee aan de slag moesten.”

In december 2022 organiseerden ze voor het eerst een bystander training. Dit jaar volgt er een tweede editie. Opmerkelijk: de training is verplicht en dat voor alle studenten en personeelsleden. “De eerste editie stond helemaal in het teken van seksueel grensoverschrijdend gedrag, waarbij Sensoa een interactieve lezing hield”, vertelt Derammelaere. “We kregen terecht de opmerking dat grensoverschrijdend gedrag meer inhoudt dan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Vanaf dit jaar kiezen we voor een diverse benadering. De eerstejaars krijgen training over seksueel grensoverschrijdend gedrag, de tweedejaars over racisme en discriminatie, de derdejaars over professionele situaties en de masterstudenten over grensoverschrijdend gedrag in werkrelaties. Zo krijgen studenten en personeelsleden het verhaal minimum vier keer op een andere manier te horen.”

“Dankzij de bystander training krijgen de deelnemers handvatten die ze niet alleen binnen de universiteitsmuren, maar ook daarbuiten kunnen gebruiken”, vult Cornwell aan. “Studenten belanden later op de werkvloer, soms in leidinggevende functies, en dan is wat ze nu meekrijgen bijzonder relevant.”

63% van de mannen en 84% van de vrouwen vond de bystander training relevant. “Via een bevraging achteraf krijgt iedereen ook de links mee naar de vertrouwenspersonen of de sites waar de informatie valt na te lezen”, gaat Cornwell verder. “We willen de brug maken naar reeds bestaande ondersteuning.”
 

“De bystander training heeft ook een belangrijke signaalfunctie”, zegt docent Stijn Derammelaere, bezielers van het initiatief, leggen uit. “Door ze elk jaar te houden, weten potentiële daders dat er nauwgezet op hen wordt gelet en dat het niet wordt getolereerd om over de schreef te gaan. Iemand zei me eens dat mensen gaan denken dat er van alles loos is in onze faculteit als we geregeld over grensoverschrijdend gedrag praten. Er gebeurt elk jaar een brandoefening. Niemand die denkt dat de universiteit daarom een brandonveilige omgeving is. Net zo leer je aan preventie doen.”