Broeder Benedikt

Studeren bij een Trappist
05/04/2005
šŸ–‹: 

Onze-Lieve-Vrouw van het Heilig Hart is sinds 1794 gedomicilieerd in een gehucht tussen Antwerpen en Turnhout. De naambekendhied van het dorp heeft de orde der trappisten exponentieel verhoogd door aan de wereld het betere gerstennat te openbaren. De abdij van Westmalle biedt ook onderdak aan studenten in periodes van verhoogde hersenactiviteit. Gastenbroeder Benedikt lichtte voor ons een tipje van de pij op.

Cisterciƫnzers leggen zich toe op arbeid en gebed, waar passen studenten in dat plaatje?

Benedikt De monniken in onze orde leggen zich minder toe op de studie dan bijvoorbeeld de Dominicanen. Vanuit de idee van gastvrijheid, waaraan we veel belang hechten, staan we ervoor open studenten te helpen die nood hebben aan rust en stilte. De gemeenschap met andere gasten en medestudenten vormt een motiverende studiesfeer.

 

Is het de vermelding in de Regel van Benedictus die zegt 'mensen in beproeving ter hulp te komen' die maakt dat u studenten begeleidt?

Benedikt Aan begeleiding wordt niet gedaan. Dat zou een bepaalde ouderwetse asymmetrie inhouden waarbij de geestelijke boven het volk staat, wat hoegenaamd niet de bedoeling is. Een passieve aanwezigheid door interesse te betonen met nu en dan de nodige humor, verder reikt dat niet. Diegenen die hieraan geen boodschap hebben kan ik enkel bijsturen door hen weg te sturen.

 

De jeugd van tegenwoordig kan dat nochtans gebruiken.

Benedikt Mijn contacten met jongeren leren me het tegenovergestelde. De gereserveerdheid tegenover religieuzen ebt stilaan weg. De spontaniteit van de studenten stel ik zeer op prijs. De minder- of ongelovigen maken het voor mij interessanter. De destabilisering van de eigen positie is noodzakelijk voor de eigen vorming. De zin van de gastvrijheid zit in de confrontatie met het zelf die ze met zich meebrengt.

 

Slaat u uzelf niet in de ban van de maatschappij door in afzondering en eenzaamheid te leven?

Benedikt De afzondering is een fundamenteel gegeven binnen het leven van een monnik. De afstand tot de 'wereld' die wordt bewaard wil niet zeggen dat hij zich hermetisch afsluit. De gastvrijheid is daar een voorbeeld van; de gasten en studenten moeten zelf de stap zetten om naar ons toe te komen. Actief ronselen en promotie voeren doen we niet.

 

Die stoĆÆcijnse houding strookt dan toch niet met de caritatieve daden die u stelt.

Benedikt Zolang er geen structurele oplossingen voorhanden zijn, zijn caritatieve daden meer dan welkom. Bovendien zijn onze giften in het caritatieve kader perfect te rijmen met structurele ingrepen. Die cares steunt op een betrokkenheid, een gratuite inzet die almaar minder aanwezig is. Zo komt hier regelmatig een bedelaar over de vloer die we dan te eten geven. Zolang we in het oog houden dat hij niet afhankelijk van ons wordt, is er toch niets op tegen om via die gift een bepaalde communicatie te hebben.

 

In de beginselverklaring van de brouwerij duikt de term ā€œbijzondere economieā€ op. Bent u niet heiliger dan de paus?

Benedikt Net als in eender welk ander bedrijf zijn een aantal handelingen op elkaar ingesteld om tot het eindproduct te komen. Wat we duidelijk voorop willen stellen in onze intentieverklaring is dat werknemer en consument centraal staan. De brouwerij zorgt ervoor dat de kwaliteit van het product blijft bestaan. Zo wordt de productie beperkt, hoewel de marktvraag groter is dan het aanbod.

 

De toekomst van de Tripel en de Dubbel ziet er rooskleuriger uit dan die van de gemeenschap.

Benedikt Afgezien van enkele externe factoren is de toekomst van de brouwerij in hoge mate maakbaar. Die van de abdij is dat echter veel minder en is meer afhankelijk van de maatschappelijke ontwikkelingen. Objectief gezien loopt het bestaan van de communauteit stilaan op z'n einde. Uiteraard houdt het ons bezig, maar het overheerst onze dagelijkse bezigheden allerminst.