constructiefouten in de brug

dwarsdoorlichting

13/10/2019

De student wordt schijnbaar verwend. Talloze organen binnen en buiten de universiteit proberen het studentenleven te ondersteunen. In deze rubriek graaft dwars de pijlers op en keurt ze op houtrot. Deze editie bekijken we GATE15, bekend van onder meer StuDay en STUDY360. In 2016 schreef dwars al eens een artikel naar aanleiding van de naamsverandering van 'Antwerpen Studentenstad' naar 'GATE15'. Daarin gaf de organisatie zichzelf een schouderklopje: “We zijn op de goede weg." Is de bestemming al in zicht?

GATE15 is een organisatie opgericht door het stadsbestuur om het studentenleven in Antwerpen te ondersteunen via evenementen, informatie en samenwerking met andere studentenorganisaties. In elk document dat je vastneemt dat over of door GATE15 geschreven is, lijkt het alsof continu andere visies en doelen naar voren worden geschoven. Als we door deze schizofrenie heen proberen te kijken, kunnen we toch enkele pijlers vinden. Zo hechten de Stad en GATE15 beide veel belang aan het huis van de student en moet de studentenbuurt aantrekkelijk, kwaliteitsvol en herkenbaar zijn voor elke student, met bijzondere aandacht voor internationale studenten.

De vraag is of GATE15 wezenlijk bijdraagt om van Antwerpen een kwaliteitsvolle en internationale studentenstad te maken. Het lijkt ons dat zaken zoals het aanbod van de universiteit en de hogescholen of de eeuwigdurende wegenwerken rond de Stadscampus daar een grotere invloed op hebben. Positief voor GATE15 is alvast dat ze de ambitie om er ook te zijn voor de internationale student waarmaken.

location, location, location

De samenwerkingsovereenkomst met het stadsbestuur verwijst naar 'het huis van de student' als een zenuwcentrum en platform voor Antwerpen als studentenstad. Dat huis is de fysieke locatie te Kleine Kauwenberg 15. Gebrek aan aanbod is er in ieder geval niet. Naast een infobalie, computerruimte, studentenkamers en loket voor internationale studenten hebben ze nog verschillende andere ruimtes beschikbaar.

De bar_TAKEOFF springt het meest in het oog. GATE15 verkoopt het als een plek 'om te chillen' of om 'businessideeën te ontwikkelen'. Maar dit lijkt ons vooral marketingsjargon om te verhullen dat het een redelijk normale bar is, waar in Antwerpen geen gebrek aan is. Als je soep en brood aan een kleine vier euro's verkoopt, behoor je in ieder geval niet tot de goedkoopste groep in Antwerpen. 

Tarmac is een polyvalente zaal die GATE15 een plek voor 'studentenactiviteiten allerhande' noemt. Ze is open tot twee uur 's nachts en wordt gepromoot als feestzaal. De huur van de zaal kost 175 euro voor een avond en hoewel eigen drank verboden is, heeft een pintje er de democratische prijs van 1,44 euro voor studenten. Toch bereikt de zaal de studenten zelden en mag ze niet gebruikt worden als cantuszaal. Nochtans is een tekort hieraan een van de grootste klachten van studenten die feesten organiseren in de stad.

Toch is er een argument dat het huis wel degelijk een verdienstelijke poging is om studenten de optie te geven; niemand is verplicht om van GATE15 een tweede thuis te maken. Het is gelegen in het midden van de studentenbuurt en heeft een mooi aanbod dat je kan gebruiken of negeren naar keuze. Maar om te spreken van een echt zenuwcentrum? Het is te lauw om studerende jongeren op de hogeschool en de buitencampussen warm te maken. Zeker voor die laatste categorie is de locatie minder toegankelijk, al maakt de spreiding van de campussen het natuurlijk niet makkelijk voor GATE15 om iedereen te bereiken.

Wel toegankelijk zijn de locaties die GATE15 elke blokperiode beschikbaar maakt met het project van STUDY360. Je kan na een verplichte maar kostenloze inschrijving, studeren op een aantal verschillende plaatsen, waaronder GATE15 zelf, en krijgt zelfs een mooi online overzicht waarin staat hoeveel plaatsen er beschikbaar zijn op elk moment. Het project heeft niet alle problemen om studeerplekken te voorzien opgelost, maar het is wellicht het grootste succesverhaal dat GATE15 gelanceerd heeft. Studeren in het MAS of in een van je favoriete clubs is een leuke, innovatieve manier om studenten de plek te geven die ze tijdens de blok nodig hebben.

 

feestjes organiseren

GATE15 spant zich ook in om het studentenleven te ondersteunen via allerlei evenementen. Sinds dit jaar is er een debat dat voorafgaat aan de Kick-off voor Antwerpse presidia en studentenvertegenwoordigers, waarover later meer. Dat debat ging over de (on)zin van dopen, waarop enkele studenten waren uitgenodigd. Sommige hiervan zaten in studentenverenigingen die dopen organiseren. Deze deden echter enkel dagdopen; clubs met weekdopen zijn niet aan het woord gelaten. Zijn alle kanten van het verhaal dan wel voldoende belicht?

Dit debat is niet het enige rond dopen op het palmares van GATE15: de organisatie stelt samen met het Antwerps Studentenoverleg elk jaar het doop- en feestcharter op. Iedere studentenvereniging krijgt de kans deze te ondertekenen, ook zij die niet dopen. Als je als club echter beslist dit charter niet te ondertekenen, zal de stad Antwerpen je doop- en feestaanvragen niet goedkeuren en geen faciliteiten verschaffen tijdens de doop. Spijtig genoeg zijn er vandaag nog steeds verenigingen die het charter proberen te omzeilen door doopgerelateerde activiteiten te organiseren buiten het Antwerpse grondgebied of zich op privéterreinen terug te trekken.

Wellicht het meest gekende project van GATE15 is StuDay. Dit massa-evenement trekt elk jaar een enorm aantal studenten die de gemiddelde reistijd van een halfuur er graag voor over hebben. Nochtans viel het dit jaar bijna letterlijk in het water. Het gebrek aan regenpompen bleek uiteindelijk enkel schadelijk voor de foodtrucks. Toch mag de organisatie van StuDay blij zijn dat de regengoden hen goed gezind waren, anders had GATE15 nooit aan hun belofte om genoeg droge plekken te voorzien kunnen voldoen. Hoewel de sfeer wat later op gang kwam, redden Gestapo Knallmuzik en Jean 'Black Magic' het feest en was het alweer nét goed genoeg. Maar vergelijk dit even met Students on Stage, georganiseerd door Unifac. Een gelijkaardig event dat gedragen wordt door twaalf student-vrijwilligers die samen met de Kringraadpresidia elk jaar het Sint-Jansplein vol krijgen en dat ondanks wat schoonheidsfoutjes niet alleen vlotter is georganiseerd, maar waar de studenten ook minder diep in hun portefeuille moeten tasten.

Zo'n organisatie kan voor een pas verkozen presidium of studentenvertegenwoordiger nochtans overweldigend zijn. GATE15 vond dit ook en heeft daarom de Kick-off in het leven geblazen. Op het einde van het academiejaar wordt het beoogde doelpubliek uitgenodigd voor workshops. Die gaan onder meer over subsidies, marketing, EHBO en vergadertechnieken. Het is zeker een positieve ontwikkeling dat studentenvertegenwoordigers sinds enkele jaren ook zijn uitgenodigd zijn op dit evenement, al is er niet altijd een aangepast programma voor hen.

Hier merk je toch dat organisaties als GATE15 blijven afgaan op een lichtjes karikaturaal beeld van het studentenleven, waarbij alle aandacht op de traditionele clubs komt te liggen en andere aspecten van het studentenleven misschien niet de nodige aandacht krijgen.

 

goed genoeg 

Het is duidelijk dat GATE15 met al zijn projecten – wij bespraken maar een deel – wel bijdraagt om van Antwerpen een betere studentenstad te maken. Ze doen het in zekere zin goed genoeg. Maar in hoeverre ze een daadwerkelijke meerwaarde bieden, is minder duidelijk. Als je op zoek gaat naar wat ze concreet moeten verwezenlijken kom je van een kale reis terug. Op budget.antwerpen.be kan je vinden dat ze ongeveer 175.000 EURO per jaar krijgen van stad Antwerpen. Het is echter moeilijk om een uitspraak te doen of ze dat geld, samen met andere inkomsten zoals zaalverhuur, de opbrengst van de bar en eventuele privéaanbestedingen, daadwerkelijk efficiënt gebruiken. Met tien vaste medewerkers en een twintigtal jobstudenten zijn de kosten in elk geval aanzienlijk.

Het lijkt ons dat er meer gedacht wordt aan de uitstraling van de stad dan aan de noden van de studenten. Van het mooie open gebouw tot de blinkende studentengidsen, waar zelfs geen online versie van beschikbaar is. Het gaat uiteindelijk altijd om het imago van Antwerpen als studentenstad; de leefbaarheid en de dagdagelijkse kwaliteit lijkt meer een gelukkig bijproduct dan het eigenlijke doel. Voor een organisatie die continu met studenten in aanraking komt, lijken er toch wat constructiefouten te zitten in de brug tussen hen en de student.