de harde cijfers

inschrijvingen aan de Universiteit Antwerpen

27/10/2016

Vorige maand begon het nieuwe academiejaar. In september kopten de kranten dat minder studenten in Vlaanderen kiezen voor de universiteit: aan de Universiteit Antwerpen daalde het studentenaantal met 4,3 procent. Nu de inschrijvingen daadwerkelijk afgelopen zijn en dus ook de late beslissers in rekening zijn gebracht, neemt dwars er de cijfers nog eens bij. Zijn er echt minder studenten aan de universiteit van Antwerpen ingeschreven?

De redactie kreeg de inschrijvingscijfers van generatiestudenten aan UAntwerpen voor het academiejaar 2016-2017 ter beschikking. Generatiestudenten zijn studenten die zich voor de eerste maal inschrijven aan de universiteit, na het beëindigen van hun middelbare opleiding. Dit academiejaar schreven 3006 generatiestudenten zich in aan de universiteit. Dat zijn er zeven meer dan het vorige academiejaar.

 

We kunnen dus niet zeggen dat het aantal studenten aan onze universiteit is afgenomen en de doembeelden die enkele kranten ons voorhielden, zijn bij deze genuanceerd. De stijging in studentenaantal is echter niet indrukwekkend te noemen, en bovendien zijn er grote verschillen per faculteit. We zien in onderstaande grafiek dat de Faculteit Farmaceutische, Biomedische en Diergeneeskundige Wetenschappen het grootste aantal nieuwe generatiestudenten telt op de buitencampus. Op de Stadscampus is dat de Faculteit Toegepaste Economische Wetenschappen.

 

Als we die cijfers vergelijken met die van het academiejaar 2015-2016, zoals in onderstaande grafiek, zien we dat sommige faculteiten het inderdaad met minder studenten moeten stellen dit jaar. Aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte bijvoorbeeld, zijn ongeveer 16 procent minder generatiestudenten ingeschreven dan vorig jaar. De grote verliezer binnen die faculteit is het Departement Toegepaste Taalkunde. Vandaag zijn daar 85 nieuwe studenten, terwijl het departement er vorig jaar nog 123 had. Dat is een daling met ongeveer 31 procent.

Andere faculteiten doen het dan weer beter. Zo kennen de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen en de Faculteit Sociale Wetenschappen beide een stijging van 20 procent in nieuw ingeschreven generatiestudenten ten opzichte van vorig jaar. Vooral het aantal inschrijvingen voor Geneeskunde en voor Communicatiewetenschappen zijn gestegen (met respectievelijk 29 en 49 procent t.o.v. vorig jaar).

 

Deze korte bespreking toont aan dat we de koppen van de kranten uit september toch met een korrel zout moeten nemen. Aan de Universiteit Antwerpen is er immers eerder sprake van een lichte stijging van het aantal nieuwe inschrijvingen. Bovendien zijn de cijfers erg afhankelijk van de verschillende faculteiten en departementen.