een nieuwe generatie

stuvers aan het woord

04/12/2022

Waar is de Studentenraad zoal mee bezig? Hun roze logo verschijnt te pas en te onpas in de mailbox, maar wat doen ze naast mailen? Achter welke nieuwe initiatieven aan de universiteit schuilt stiekem de Studentenraad, op welke manieren beïnvloeden ze het dagelijks leven van de student? Om daarachter te komen neust dwars in de projecten van de Studentenraad. Deze maand kijk ik het participatiedossier eens in. Waar blijven die nieuwe stuvers?

Arne Cobben studeert de master Organisatie en Management en het postgraduaat Gezondheidsrecht en Gezondheidsethiek. Tussendoor richt Arne als ondervoorzitter van het Bureau van de Studentenraad zich op het verhogen van de participatie van studenten. “Eerlijk? Ik denk dat veel studenten niet goed zien wat de bijdrage is van studentenvertegenwoordiging en dat daarom niet alle mandaten ingevuld raken”, zegt Arne frank. “Welke reële impact hebben wij op het leven van studenten? Vaak is dat niet zo zichtbaar of gemakkelijk te herleiden naar ons.” Toch kan je met relatief weinig moeite een grote impact hebben op het leven van je medestudenten en, vooral, de studenten die na je komen.

Een voorbeeld daarvan is de Onderwijscommissie: een vergadering over de opleiding zelf met de docenten van die opleiding. “Als stuver bespreek je de klachten van studenten met de docenten. Meestal lost dat het probleem op: docenten staan erg open voor onze feedback.” Grotere dossiers worden niet alleen binnen de opleiding besproken. Denk maar aan lesopnames, waarvoor studentenvertegenwoordigers zich inzetten, en het dossier rond feestinfrastructuur op de buitencampussen.

Volgens Arne wordt er goed naar studenten geluisterd, zeker qua onderwijs. “Mijn ervaring is natuurlijk wat gekleurd door mijn mandaten – ik zit meer op centraal niveau.” Zo zetelt Arne in de Onderwijsraad. “We zijn volwaardige leden. De eerste keer kan dat wat intimiderend zijn: je wordt met dezelfde moeilijke vragen geconfronteerd als de vicerector Onderwijs. Maar daarna groei je daar snel in.” De harde knip in het onderwijs is een voorbeeld. Nu wordt de universiteit met concrete vragen geconfronteerd. “Wat doe je met studenten die in februari beginnen? Moet het deliberatiekrediet verhoogd worden? Om zulke situaties op te lossen, zijn wij als studenten essentieel.”

Beginnen als stuver hoeft niet moeilijk te zijn. Eerst krijg je een uitleg over je mandaat en de stuverstartgids, een online gids boordevol informatie over het stuverschap. “Ook belangrijk: wat zijn je taken en wat vooral niet? Als stuver wordt er soms veel van je gevraagd door je medestudenten, maar het is zeker niet de bedoeling dat je over je grenzen moet gaan. Is er een probleem in de examenperiode? Geef zeker aan dat het ook voor jou examens zijn en je geen tijd hebt.” Daarnaast heb je een sociaal netwerk dat voor je klaarstaat. Dat is ook nodig: in een bestaande groep is het gemakkelijker om nieuwelingen ‘op te leiden’. “Sommige facultaire vertegenwoordigers betrekken nieuwe stuvers nu al, maar voor faculteiten zonder facultaire vertegenwoordigers loopt dat natuurlijk lastiger. Op termijn hopen we de facultaire niveaus beter ondersteund te krijgen, zodat overal een betrokken team staat.”