er is altijd iets dat beter kan

Geert Bourgeois blikt terug met het oog op de toekomst

02/05/2019
[er is altijd iets dat beter kan] (© [N-VA] | dwars)
Bron/externe fotograaf

N-VA

🖋: 
Auteur extern

Annelore Amerlynck, Shauny Jonckers.


Zijn termijn als Vlaams minister-president loopt ten einde. Geert Bourgeois (N-VA) vond het de 'mooiste politieke functie' die hij al heeft ingevuld. Nu gaat hij verder als Europees lijsttrekker. Hij deelt zijn visie over de actualiteit, politiek en vrije tijd met ons.

Geert Bourgeois (67) begint meteen met een optimistische noot: “Ik hoop dat we de grootste partij in Vlaanderen blijven. Ik zou graag willen dat we bij de verkiezingen 30% halen, in de peilingen hebben we dat bijna bereikt. Die laatste procenten moeten we dicht kunnen rijden.”

 

Was u graag voor een extra termijn gegaan als minister-president?

“Jazeker, deze politieke functie is de mooiste die ik al heb gehad. Tijdens deze vijf jaren als minister-president heb ik het meest kunnen verwezenlijken. Ik haal er ook veel voldoening uit. Ik had het dus wel graag verder gedaan, maar ik sta volledig achter de keuzes van de partij.”

 

Op welke realisaties bent u het meest trots?

“Ten eerste vind ik het belangrijk dat de budgetten van de Vlaamse regering in evenwicht zijn, zodat er geen schulden bijkomen voor de volgende generaties. Tegelijk hebben we enorm veel publieke investeringen kunnen doen, zoals het verbeteren van wegen, fietspaden en waterwegen. Ook kwaliteitsvol onderwijs is en blijft topprioriteit. Daarnaast hebben we veel middelen besteed aan onderzoek en ontwikkeling. We behoren nu tot de innovatieleiders van de Europese Unie. Onderzoek en ontwikkeling blijven deel van mijn prioriteiten, want zij zijn van groot belang, zowel voor de economie als voor het klimaat.”

 

Toch uiten veel mensen hun ongenoegen tijdens de talrijke klimaatmarsen.

“De bekommernis om het klimaat is terecht, maar waar ik mij aan stoor is dat er in die klimaatmarsen gezegd wordt dat de politiek niets doet. Ik wil duurzame economische groei en een koolstofarme samenleving. Dat moeten we bereiken tegen 2050. De Vlaamse regering heeft een sterk energie- en klimaatplan goedgekeurd met meer dan 100 gerichte maatregelen voor de meest vervuilende sectoren. Onze industrie verbetert elk jaar met 1 tot 2%. We boeken stelselmatig vooruitgang, maar we houden rekening met de betaalbaarheid, de draagbaarheid en het behoud van de welvaart."

 

Binnen de regering ben ik neutraler: minder N-VA en meer minister-president.

 

Zijn er zaken die u achteraf gezien liever anders had aangepakt?

“Er is altijd iets dat beter kan, zeker in de politiek. Het was uiteraard makkelijker geweest als mijn partij alleen had kunnen besturen. Dat was niet het geval, maar we hebben een goede coalitie gehad. Ik geef onze regering 8/10. Volgens mij moet er in de volgende regering een tandje worden bijgestoken op vlak van natuur en open ruimte. Vlaanderen neemt elke dag zes hectare open ruimte in, we willen dat dit tegen 2040 helemaal gestopt is. Hiervoor hebben we het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen opgesteld, maar de uitvoeringsmaatregelen zijn er nog niet. Dat had eerder gekund of gemoeten.”

 

Iedereen heeft een eigen mening, u natuurlijk ook. Hoe slaagt u erin om neutraal te blijven bij de uitvoering van uw functie als Vlaams minister-president?

“Volledig neutraal ben je nooit. Ik verdedig het regeringsbeleid en dat doe ik met veel overtuiging. Ik luister naar andere meningen en als bewezen wordt dat ik ongelijk heb, dan kan ik dat ook toegeven. Binnen de regering ben ik neutraler dan als ik puur mijn eigen partijstandpunt zou verdedigen: minder N-VA en meer minister-president. Ik zit een regering voor van drie partijen. Het is mijn taak om tot een gedeelde visie te komen en dat lukt best."

 

Het stoort mij dat er in die klimaatmarsen gezegd wordt dat de politiek niets doet.

 

Bent u het altijd eens met de visie van uw partij?

“Als je een partij wilt hebben waar je het 100% mee eens bent, dan moet je er een oprichten waar niemand anders lid van is, want dan sta je niet open voor dialoog. De visie van een partij is iets waar je grotendeels mee akkoord gaat. Na gesprekken en discussies komt de partij tot een consensus en eenmaal de beslissing genomen is, sta je daar achter. Als je het daar fundamenteel mee oneens bent, dan moet je maar uit die partij gaan. Of dictator worden, dan is alles precies zoals jij het wilt, maar dat zou niet aangenaam zijn voor de 6,7 miljoen Vlamingen (lacht).”

 

U bent lijsttrekker voor N-VA bij de Europese verkiezingen. Hoe ziet het Europa van de toekomst er voor u uit?

“Europa ziet er voor mij uit zoals het begonnen is: eenheid in verscheidenheid. Dat betekent dat je enkel samenwerkt als dat een meerwaarde biedt, bijvoorbeeld op vlak van vrijhandel, klimaat, vrede en stabiliteit. Ik zou Europa niet uitbouwen tot een soort superstaat die alles van bovenuit dirigeert. Wat we in Vlaanderen zelf kunnen, moeten we ook zelf kunnen doen zonder dat Europa zich daarmee bemoeit. Bovendien ben ik een groot voorstander van de interne markt: een markt zonder grenzen en tarieven. Deze moet volgens mij nog versterkt worden, want die levert Vlaanderen ontzettend veel voordelen op. Zo kunnen we met onze troeven binnen Europa veel uitvoeren zonder hinderpalen.”

 

Een brexit zonder deal kan ervoor zorgen dat de export naar het Verenigd Koninkrijk niet meer zo eenvoudig verloopt …

“Als het een brexit zonder deal wordt, dan zullen onder andere de douanetarieven, de administratieve last en de controle toenemen. In dat geval verliezen wij tot 2,6% van het Belgische bruto nationaal product en 28 000 Vlaamse jobs. Er zal dus veel welvaartsverlies zijn. We moeten blijven hopen dat er toch nog een brexitdeal uit de bus zal komen. Wat mij betreft, komt er liefst helemaal geen brexit, maar daarvoor moet het Verenigd Koninkrijk nieuwe verkiezingen of een nieuw referendum houden. Dat zit er op dit ogenblik niet in, maar niets is uitgesloten.”

 

Europa ziet er voor mij uit zoals het begonnen is: eenheid in verscheidenheid.

 

Als u Theresa May was, hoe had u het dan aangepakt?

(Denkt) “Enerzijds heb ik bewondering voor haar vasthoudendheid, anderzijds denk ik dat ze bepaalde keuzes resoluter had moeten doordrukken. Ze had moeten zeggen: ‘Kijk, het is dit of zoek het maar uit.’ Ik zeg dit met een grote terughoudendheid, want wij zien dat maar vanop een afstand. Niet alleen het land is verdeeld, maar ook de partijen. Dat maakt het zeker geen eenvoudige situatie."

 

Wat vindt u van het asielbeleid van de Europese Unie?

“We hebben open binnengrenzen en dat wil ik zo houden. Dat betekent dat Europa aan de buitengrenzen moet controleren en oordelen wie binnen mag en wie niet. Nu komen mensen binnen zonder controle. Als je dan geconfronteerd wordt met deze mensen die in ellende en miserie leven, moet je al een afschuwelijk koude mens zijn om je hart niet te openen voor hen. Dat neemt echter niet weg dat er regels nodig zijn en dat deze gehandhaafd moeten worden."

 

Los van de politiek, wat doet u graag in uw vrije tijd?

“Ik probeer voldoende tijd vrij te maken voor mijn familie. Deze mooie momenten beleef ik dubbel zo intens. Nu geniet ik vooral van de tijd samen met de kleinkinderen. Verder spendeer ik mijn tijd aan fietsen, wandelen, zwemmen en lezen als ik daar de tijd voor vind. Ik wil toch meegeven, zeker aan jonge mensen, dat je werk moet zien als een deel van het leven. Je moet een job doen waarbij je jezelf niet naar het werk hoeft te slepen. Niet alleen in je vrije tijd kun je je ontplooien, maak daarom van je job iets leuks en zinvols."