ondersteuning voor de student met geldzorgen

de mogelijkheden voor je uitgestippeld

02/05/2019
🖋: 

Het STIP: Voor veel studenten klinkt het bekend in de oren. We kunnen er terecht voor informatie over onze studie en eventuele studiebegeleiding, maar we maken nog vaker gebruik van de diensten die ze aanbieden. Denk maar aan sporten met je UAntwerpen Plus Pass of een lunch in de komida, ook dat zijn werkvelden van het STIP. Wat je misschien nog niet weet, is dat je er ook ondersteuning kan krijgen op financieel gebied. Heb je problemen met rondkomen tijdens je studie? Is je financiële situatie gewijzigd? Of anders gezegd: heb je financiële zorgen? Dan kan het STIP misschien iets betekenen voor jou!

 

We gingen in gesprek met de heer Koenraad Keignaert, departementshoofd Sociale, Culturele en Studentgerichte Diensten aan UAntwerpen. De dienst is bezig met een surveyonderzoek om een goed beeld te krijgen over hoe studenten de dienstverleningen van het STIP ervaren. Tevens wil de dienst te weten komen hoe het staat met de bekendheid van het STIP onder de studenten. Koenraad is ervan overtuigd dat zeer weinig studenten op de hoogte zijn van wat de dienst Studentenvoorzieningen voor hen financieel kan betekenen, en wil dit graag anders zien. “Ik heb de indruk dat wij een grote groep studenten missen die niet beseft dat wij er zijn. Ik denk dat veel studenten zich aan de poort van de universiteit wegcijferen en denken dat studeren te duur is.” Aan de hand van een aantal concrete vragen proberen we een duidelijk beeld te schetsen van de hulp die de Sociale Dienst kan bieden.

 

Wie kan zich beroepen op de financiële ondersteuning door de dienst Studentenvoorzieningen?

Eerst en vooral is het belangrijk om te weten dat je slechts in aanmerking komt voor de financiële ondersteuning als je in bezit bent van de Belgische nationaliteit of hieraan gelijkgesteld bent. Wat wil dat nu concreet zeggen voor studenten met een andere nationaliteit? Indien je over de zogenaamde E kaart beschikt, voldoe je ook aan de nationaliteitsvoorwaarde. Veel Nederlandse studenten die hier studeren hebben bijvoorbeeld zo'n E kaart. Wanneer je een andere nationaliteit hebt en geen E kaart, is het nog steeds mogelijk om een beroep te doen op de zogeheten ‘noodhulp’.

 

Biedt de Sociale Dienst dan ook hulp aan studenten die niet in aanmerking komen voor een reguliere beurs?

Indien je geen ‘beursstudent’ bent en bijgevolg dus geen studietoelage van de Vlaamse Overheid ontvangt, kom je hoogstwaarschijnlijk niet in aanmerking voor de toelage van de Sociale Dienst. Er zijn dus wel een aantal regels omtrent de financiële hulp, maar je kan altijd langskomen en je situatie uitleggen: het STIP bekijkt elke situatie afzonderlijk.

 

Welke stappen moet een student die gebruik wil maken van deze hulp nemen?

Je kan steeds vrijblijvend meer informatie verkrijgen aan het STIP informatiepunt. De medewerkers van de financiële dienst zullen dan, indien je dit wenst, een afspraak met je vastleggen. Tijdens dit gesprek wordt jouw persoonlijke financiële situatie besproken. Woon je samen? Zit je op kot? Heb je een studentenjob? Krijg je financiële ondersteuning van je ouders? Ontvang je andere toelagen? Dit zijn allemaal zaken die worden behandeld. Ook zul je een aantal documenten moeten aanleveren. Het is ook belangrijk dat er rekening gehouden wordt met je studievoortgang. Eens dit dossier 'financiële tussenkomst' volledig in orde is, wordt een bedrag aan je voorgelegd waar je aanspraak op mag maken. Dit bedrag wordt in één keer overgemaakt en je bent zelf verantwoordelijk om hier verstandig mee om te gaan.

 

Kan je als student dan autonoom beslissen waaraan je dat geld uitgeeft? Of is er een zekere vorm van controle door de Sociale Dienst?

De dienst probeert een persoonlijke aanpak te hanteren en is ervan overtuigd dat zij die een toelage krijgen, deze echt nodig hebben. Dus neen, studenten moeten niet achteraf ‘op controle’ komen.

 

Hoeveel bedraagt deze financiële hulp?

Het maximumbedrag voor een pendelstudent is 1830 euro per jaar. Voor een student die op kot zit, ligt dit bedrag op 2290 euro. Let op: dit zijn de maximumbedragen. Om het bedrag te bepalen waar een student aanspraak op kan maken, wordt opnieuw gekeken naar het dossier 'financiële tussenkomst'.

 

Wanneer moet de aanvraag voor een toelage ten laatste ingediend worden? 

De deadline ligt op 1 mei, maar vanaf de start van het nieuwe academiejaar verwerkt de dienst opnieuw aanvragen. Belangrijk om mee te geven, is dat er best wel wat papierwerk aan te pas komt. Je zal onder andere het formulier van gezinssamenstelling, de berekeningsnota van de belastingen, de examenuitslagen van het laatst gevolgde studiejaar in het hoger onderwijs en alle uittreksels van het voorgaande jaar waar kinderbijslag op vermeld staat, moeten inleveren. Het is dus zeker aangeraden om hier tijdig aan te beginnen.

Voor meer informatie kan je terecht bij het STIP op de Stadscampus (gebouw E) en op Campus Drie Eiken (gebouw G).