Recht van antwoord

Studentenvertegenwoordigers Geneeskunde reageren op 'Oorverdovend stil in de doofpot'
01/06/2013
🖋: 
Auteur extern
Tom Schepens, Jeroen Kerstens, Robin Rogiers, Abigail Lafaille en Benjamin Denoiseux

De Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie (NVAO) presenteerde zeer recent (donderdag 16 mei laatstleden) haar rapport over de academische luiken van de opleiding tot arts-specialist aan de Nederlandstalige universiteiten. Met bijzondere interesse lazen we het artikel van Benjamin Theys over dit onderwerp (‘Oorverdovend stil in de doofpot’, dwars 80).

Hierin haalt hij niet alleen uit naar de universiteiten over de inhoudelijke invulling van de master-na-master opleiding in de Specialistische Geneeskunde, maar ook naar de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen (GGW) van de Universiteit Antwerpen in haar totaliteit. Er wordt gesproken van niet minder dan censuur die door de faculteit uitgeoefend zou worden ten aanzien van de studenten, om de algemene reputatie van de faculteit niet te schaden. Bovendien wordt gesuggereerd dat geneeskundestudenten de tekortkomingen van hun opleiding niet (willen) zien.

 

We erkennen volmondig dat er werk aan de winkel is wat betreft de ManaMa in de Specialistische Geneeskunde. De aandachtspunten die het visitatierapport aanhaalde zijn ter nuancering remedieerbaar, waardoor we overtuigd zijn dat dit in constructieve samenwerking kan worden aangepakt. De beschuldiging gericht aan het adres van de faculteit is ons inziens echter onterecht.

 

Reeds voor de officiële en volledige bekendmaking van de resultaten van de visitatie waren er eind maart al delen van beschikbaar. Dit lek heeft aanleiding gegeven tot veel speculatie en geruchten. Om die reden hebben de studentenvertegenwoordigers beslist, in overleg met de faculteit, om zich niet uit te spreken over onvolledige en ongenuanceerde informatie, en de publicatie van het definitieve visitatierapport af te wachten.

Een belangrijk doel van deze houding was het platform voor een open discussie op termijn te kunnen behouden. Sinds vele jaren is er binnen onze faculteit immers een zeer intens overleg met de studenten. Op alle beleidsniveaus, van de onderwijscommissies tot de medische raad van het Universitair Ziekenhuis Antwerpen zijn we als student vertegenwoordigd en betrokken bij het bestuur en de visie van onze faculteit. Het is door jarenlang wederzijds respect dat we tot een dergelijke situatie zijn kunnen komen. Nergens anders zijn de studenten zo actief betrokken in het optimaliseren van hun eigen opleiding als binnen de Faculteit GGW van Universiteit Antwerpen.

 

Graag spreken we dus over loyaliteit en collegialiteit, eerder dan over een ‘muur’ van censuur. Net zoals de nationale Vereniging voor Arts-Specialisten in Opleiding (VASO-AMSF) reageerde met een vraag tot open discussie, hebben we ook hier als studenten geneeskunde (opnieuw) de kaart van constructief overleg getrokken.

 

We kunnen de heer Theys met de hand op het hart verzekeren dat dit op termijn een beter resultaat geeft dan voorbarige en holle commentaar op een onvolledig gelekt document. We hopen hiermee genoeg geruststelling te hebben gegeven aan de bekommernis van de heer Theys over ons bewustzijn van de zon en diens gevaren.

 

Met vriendelijke groeten van uw collega-studenten,

 

Tom Schepens
arts-specialist in opleiding, master-na-master student, vertegenwoordiger arts-specialisten in opleiding

Jeroen Kerstens
masterstudent geneeskunde – voorzitter Studentenraad Universiteit Antwerpen (SRUA), lid SOGA, Faculteitsvergadering GGW en plaatsvervanger Onderwijsraad

Robin Rogiers
masterstudente geneeskunde – ondervoorzitter StudentenOverleg Geneeskunde Antwerpen (SOGA)

Abigail Lafaille
masterstudente geneeskunde- lid SOGA

Benjamin Denoiseux
masterstudent geneeskunde – lid SOGA, Faculteitsraad GGW en Onderwijsraad