UA-ABC

basiskennis met intentie

04/10/2020

Met het begin van het academiejaar weten de nieuwelingen onder ons vooral dat ze niets weten, met de intentie om voor hen alsook voor de doorgewinterde student de basisbegrippen nog eens door te lichten hebben we een satirisch, maar ook leerrijk UA-alfabet opgesteld.

A. Agora

De trendy polyvalente ruimte van de Stadscampus die toegang tot de sporthal verschaft. Bij het binnenkomen werd je in het pre-coronatijdperk steevast begroet met menselijk meubilair dat je een handvol flyers – of met wat geluk een dwars – in de pollen probeerde rammen. Dat hield de doorgewinterde student echter niet tegen zulke papierverspillende gangbelemmeraars geen enkele blik van erkenning te gunnen en rechtstreeks naar de schamele tafel te lopen waar de lievelingsclub van deze student TD-tickets leurde aan voordelige voorverkoopstarieven, die eigenlijk nog steeds te duur waren, om uiteindelijk op dezelfde brakke commerceschijven te dansen die sowieso elke avond in het stamcafé werden gedraaid waar dezelfde brakke medestudenten van elkaars naar alcohol smakende tong verhoopten te proeven. Jammerlukkig genoeg zijn deze tijden voorgoed voorbij en kunnen we nu genieten van de geniale binnenhuisarchitectuur die nog stamt uit een tijd dat dat als opleiding nog niet aan UAntwerpen — aan het uitzicht van de Agora te zien blijkbaar nergens — bestond. De centrale as aldaar verbindt gebouwen A, B, C en D van onze universiteit en leent zich zo als voorbeeldig vertrekpunt van dit informatieve artikel. Naast de verschillende sportactiviteiten, waarvan de populairste ongetwijfeld de zumbalessen zijn, zijn er een hoop ad-valvasborden, een soort fysieke Facebookwall waar iedereen voorbijloopt terwijl ze op hun gsm zitten te prutsen. Ook in de taverne, in een uitbundige vlaag van originaliteit Agora Caffee genoemd, wordt er aan sport gedaan. Je kan er een pint drinken op een plint. Je kan er ook je nek breken op de draaitrap. Al bij al een gemoedelijke plek waar je je springuren kan vullen in een van de karpetalkoven en misschien op het eigenlijke moment wel dit artikel leergierig binnenslurpt. 

B. Basiskennis

Dat wat elke eerstejaars wordt geacht te kennen volgens de professoren die duidelijk nooit in het middelbaar onderwijs hebben gestaan, maar wat duidelijk zo ontoereikend is dat we letterlijk letterlijk uitleggen hoe de echte wereld in elkaar zit. Basiskennis over de vier volle jaren opgebouwd in je voorbereidende middelbare studierichting die in de vierde week van je (eerste) opleiding al irrelevant geworden is. Woordenschat hoort daarbij, dus als je je niet kan voorstellen wat een karpet of een alkoof is, wordt het tijd om je Nederlands bij te schaven. 

C. Cocaïne

Een van de vele voordelen van het Antwerpse. Onder studenten vooral bekend omwille van het stimulerende effect waardoor men een zelfvertrouwen krijgt dat vaak verslavender is dan het product zelf. Wordt ook gebruikt als prestatiemiddel om bijvoorbeeld meer te kunnen drinken of nog snel voor de deadline een artikeltje te schrijven. 

D. Dopen

Een ritueel dat de laatste tijd vaak negatief in het nieuws komt. Vele mensen vinden dopen niet meer van deze tijd. Of je het daar wel of niet mee eens bent, maak je als kritisch en zelfstandig student uiteraard zelf maar uit. Als je graag voor de rest van je leven wacht op een toetreden tot de hel en de genade van Christus je vreemd is, is dat jouw zaak. We studeren uiteindelijk aan een actief pluralistische universiteit. 

E. Ego

Een van de gevolgen van voornoemde cocaïne, maar ook studies in de rechten of geneeskunde kunnen het effect geven op zeer korte termijn. Technisch gezien kan er een onderscheid gemaakt worden tussen arrogantie, pedanterie, hooghartigheid, pretentie, zelfoverschatting en hoogmoed, maar dat is van louter statutair belang. Mensen die gespeend zijn van een van deze eigenschappen en kennis van de exacte terminologie, spreken meestal van een dikke nek. Er is een recht evenredige verhouding tussen de dikte van de nek en de dikte van het studentenlint. 

F. Filosofie: 

Een verplicht vak voor zo goed als elke universiteitsstudent. In die lessen leer je de basis van het zelfstandige denken. Meestal wordt er met oog op de luttele zes studiepunten gekozen voor een historische benadering, waardoor je inzicht krijgt in de ideeën die grote invloed hebben gehad op de maatschappij en die je (nu nog) als kritisch burger vormen. Zijn we als samenleving niet te ver doorgedreven in het nutsdenken? Moeten we niet eerder stilstaan bij het feit dat we nog zo weinig stilstaan bij dingen? Het efficiëntste is vaak om het vak gewoon uit je hoofd te blokken.  

G. Galabal

Het jaarlijks hoogtepunt van elke studentenclub; op de doop, ontgroening, ledendag, kiesweek en wisselweekend na uiteraard. Wordt vaak gecombineerd met een diner. Een galabal is een excuus om aan de wereld vol trots je privilege tentoon te stellen door in je zondagskledij een nog marginaler zwijn uit te hangen dan gewoonlijk. Een TD waarvoor de club eindelijk meer dan vijf euro kan vragen om uiteindelijk op dezelfde brakke commerceschijven te dansen die sowieso elke avond in het stamcafé... 

H. Hogeschool

Plan B. 

I. Intentie

Het doel van een actie, al wordt de term vaak gehanteerd voor situaties waarin dat doel niet waargemaakt wordt. De intentie was er. 

J. Journalistiek

Een onmisbare stiel in onze hedendaagse maatschappij. De vierde macht brengt u de waarheid, een baken in de post-truth-wereld waar vroeger iedereen nog wel de waarheid sprak. Journalistiek is essentieel voor een democratie en is wat het onderscheid maakt tussen een vrije samenleving en een Orwelliaans onderdrukkende dystopie. Integriteit is daarbij het codewoord dat we bij dwars bloedserieus nemen. De fundamenten van onze rechtstaat staan onder druk wanneer de objectieve feitenweergave ontbreekt in de laatste top 5-blogpost. Zie ook: Ego.  

K. Kutartikel

Kloteartikel. Kakartikel. Klereartikel. Enzovoort. 

L. Loslaten

De universiteit is meer dan alleen studeren. Het is ook leren leven. En hoewel die beide woorden ook met dezelfde letter van letter beginnen, is loslaten van de drie datgene wat je het meest zal bijblijven. Een examen, een studierichting, familiale banden, een gezond concept van liefde, een gezond concept van gezondheid, de ambities om een leerrijk artikel te schrijven... Allemaal zijn het zaken waaruit je pas kan leren als je ze loslaat en er vanop een zekere afstand op terugblikt. Waar lag je verlangen? Wat wilde je echt bereiken? Uiteindelijk zal je ook het leven zelf moeten loslaten, of toch tenminste de verwachtingen van je ouders, waarna de werkelijke bevrijding je wacht.  

M. Metaperspectief

Ook voordat je de ultieme verlossing omarmt, zal de universiteit je dwingen de zaken vanop een zekere afstand te bekijken. Vaak zal dat worden verkocht als een ‘hogere’ blik, een spreekwoordelijke plek van waarop er naar andere dingen gekeken kan worden. Sporadisch gaat dat zo ver dat men zal verwijzen naar een soort metataal waarmee je zogezegd de verwarringen van het ‘lagere’ niveau kan vermijden – en die van het hogere omarmen. Als je echter nog een ander perspectief gebruikt, zal je al snel ontdekken dat het in hoofdzaak neerkomt op intellectuele zelfbevrediging. Zie ook: dit k-artikel. 

N. Nee 

Nee. 

O. Opgeven

Loslaten voor gevorderden, enkel voor ervaren gebruikers.