rookverbod op de UA

04/02/2005
ūüĖč: 

Roken kan de bloedsomloop verminderen en veroorzaakt impotentie. Roken is dodelijk. Roken schaadt uw gezondheid en die van mensen in uw omgeving. De vette drukletters op de pakjes vertellen ons niets nieuws, maar hetgeen ze vertellen, doen ze klaar en duidelijk. Ook de UA verkondigt, een jaar voor het wettelijk verplicht is, in niet mis te verstane bewoordingen dat al haar gebouwen sinds 1 januari jongstleden rookvrij zijn.

De tijd dat een student het aan zijn status verplicht was éénhandig een shag te kunnen rollen, ligt ongeveer evenlang achter ons als "Arbeiders, studenten, één front". Van een ontmoedigingspolitiek is zelfs al ettelijke jaren sprake. En nu is het dus zover dat een totaal verbod wordt ingesteld op het sublimeren van tabaksbladeren. Ingegeven door het verbod op roken in Leuven en Gent, koos de UA ervoor om kordaat te kappen met eender welke vorm van een gedoogbeleid.

 

Voordat de sigaret integraal in de ban werd geslagen, werden de beperkingen beter nageleefd op de buitencampussen. De stadscampus bleek iets verstokter. 'Een en ander vereiste een verschillende aanpak', zegt Jan Claessens die instaat voor het rookbeleid binnen de dienst Preventie en Bescherming op het Werk. Het doelpubliek valt uiteen in drie categorie√ęn: het personeel, de eigen studenten en de buitenstaanders. Vooral laatstgenoemden zijn een probleemgroep op onze open campussen. Omdat in een eerste fase niet gewerkt wordt met een tuchtprocedure, wordt de controle opgedragen aan het hele personeelskorps. Elk van hen mag mensen die in overtreding zijn met het rookverbod hierop aanspreken. Ze worden ge√Įnformeerd met een folder en krijgen op kosten van de universiteit de kans om begeleid te worden om te stoppen met roken. Tot aan de eerste evaluatie binnen een zestal maanden, is het de burgerzin en een diplomatische aanpak die voor de naleving moeten zorgen. Volgens Jan Claessens staat het leeuwendeel van de studenten achter de maatregel.

 

Niet iedereen is even optimistisch. De dame die ons vriendelijk te woord stond bij de dienst studieadvies haalt de analogie aan met het sluikstortprobleem in de Agora om te voorspellen dat het rookverbod, net zoals de vuilbakken, in onbruik zal blijven.

 

De uitzondering op de rookvrijregel zijn het Kaf en het Agora Café. Als horecazaken voorzien ze nog ruimte voor de verdrukte minderheid der nicotineliefhebbers. Naast het publieke welzijn maken zij deel uit van het winnende kamp door de extra koffies die ze in barre tijden aan de rokers mogen aanbieden tijdens hun pafpauze.

 

 

Jan Claessens, bij wie u terecht kan met vragen en/of suggesties, en de kuisploeg hopen alvast op uw bereidwillige medewerking. Geena Lisa zou naar verluidt bereid zijn zich te ontdoen van haar laagje verf.

zie ook: Doof of Gedoofd