Kristof De Pooter

Hoofdredacteur 2004-2005
Vormgever 2004-2005
Eindredacteur 2001-2004