Ik hou van U(A)

29/11/2005

Een mail van de rector naar alle personeelsleden eindigde onlangs als volgt:

 

"Tot slot nog de volgende belangrijke mededeling. Het Bestuurscollege heeft beslist dat voortaan geen gebruik meer mag worden gemaakt van de afkorting UA en dat, in alle geschreven en gesproken taal, altijd Universiteit Antwerpen voluit moet worden gebruikt. Gelieve daarmee in de toekomst rekening te willen houden."

 

Heerlijk, dat soort ongemotiveerde en dictatoriale bevelen. Straks mag Aula Major (gebouw Q) op de UIA (Campus Drie Eiken, CDE) ook enkel nog aula Fernand Nédée genoemd worden (sterker nog: ondergetekende vond een verslag van de onderwijsraad dd. 12.04.05 waarin exact dit voorstel werd gedaan!). Vaardigt onze Alma Mater dan ook een verbod uit op het gebruik van de afkortingen IAJ (Individueel Aangepast Jaarprogramma), TEW (Toegepaste Economische Wetenschappen), CST (Stadscampus – nota bene zelf in het leven geroepen) en bib (bibliotheek)?

 

Ik moet toegeven dat ik niet de meest onbevooroordeelde beoordelaar van dit soort praktijken ben: de nieuwe namen van de buitencampussen, het verdwijnen van 'den Ufsia', vaarwel aan licentiaten en geen 'thesis' maar een 'eindverhandeling' hebben me nooit lekker gezeten. Maar dit slaat werkelijk alles.

 

Mijnheer de rector, ik vraag u openlijk wat er met UA mis is. Ik werd destijds toch nooit verplicht me aan te melden als student van de 'Universitaire faculteit Sint-Ignatius Antwerpen'? Ik ken overigens ook geen enkele Leuvenaar die de K in KULeuven ooit voluit leest. Tenzij misschien (ook daar) de rector, maar de man is dan ook theoloog.

 

Zelfs de UGent, toch algemeen aanzien als een progressieve, jonge en moderne universiteit, en spiegel van onze UA (ik negeer het bevel vooralsnog) gebruikt de afkorting. Net als de VUB (Vrije Universiteit Brussel), de ULB (Université Libre de Bruxelles), KDG (Karel De Grote Hogeschool), de UCLA (University of California, Los Angeles), of de LSE (London School of Economics). Als UA toeven we in een internationaal gezelschap. Als Universiteit Antwerpen kunnen we slechts op de thee bij Don Bosco en het Xaveriuscollege.

Dat de Associatie Antwerpen (voluit eigenlijk Associatie Universiteit & Hogescholen Antwerpen) liever zonder initialen werkt, dát begrijp ik. Maar wat is er mis met UA?

 

Nu goed. De Universiteit zit met een imagoprobleem natuurlijk. Intern dan vooral. Krampachtig pluralist (geen KUA bijvoorbeeld), met klinkende eredoctores op de thee (Mandela), een frisse (roze!) webstek, en een nieuw logo op komst (ja hoor, met de letters U en A centraal). De UA heeft een belachelijke profileringsdrang. Dat die zich niet uit in stijgende publicatiecijfers, massaal toenemende inschrijvingen en hogere scores op internationaal vlak, is een ander artikel waard.

 

Er is het argument Google natuurlijk. United Airlines, de Universiteiten van Alabama én Arizona, United Artists en the United Association ranken allemaal hoger wanneer je naar UA zoekt. Dat de KUL en de UG (betalend) dat probleem niet hebben? En dan?

Denk aan de gevolgen! Niemand die gauw www.universiteit-antwerpen.be zal intypen. Of behoudt u wel de url? Al eens snel een mailtje gestuurd naar dwars@universiteit-antwerpen.ac.be? En wat met UAMS: telkens weer Universiteit Antwerpen Management School? Of Universiteit Antwerpen MS? Dat is nog eens een imago. En zeg ook maar meteen vaarwel aan het personeelsblad (UAlert), en aan UCSIA (Universitair Centrum Sint-Ignatius Antwerpen).

 

Neen, rector VL, ditmaal stuurt u aardig fout. Maar ik ga een uitdaging met u aan. Maak uw ambitie waar en ban UA van uw campus. Werf een klad UAgenten aan, voorzie uw ganzen op de UIA van dure afluisterapparatuur en beboet elke overtreding. Voer een nultolerantie-beleid! Ik zal me aan uw regels houden! Maar veeg dan eerst de eigen stoep. De UA-site telt zo'n 470.000 keer de letters U en A in combinatie (op de pagina "Over UA" alleen al, zal u dertien keer "Universiteit Antwerpen" kunnen copy/pasten). En pas het logo aan. En uw visitekaartjes. Ik kan niet wachten...