Of wa?

editoriaal
01/06/2003

Ge hebt het laatste over de betere UA-student nog niet gelezen in dwars. Meer dan ooit tevoren, zullen de Antwerpse studenten ervoor ijveren dat het goed toeven is aan de plaatselijke universiteit en de geassocieerde hogescholen.

Zoals ge verder in dit nummer kunt lezen, ontmoeten de drie campus-verenigingen ASK-Stuwer, Stuwer-ASK en Unifac elkaar binnenkort in een nieuw presidium: VUAS. Deze Verenigde UA-Studenten zullen vanaf volgend jaar op het hoogste niveau meepraten over de gang van zaken aan de universiteit. Daar zullen zij het belang van de student verdedigen. Een van de wapens die zij daarbij hanteren, is het Statuut van de UA-Student. Bij het opstellen van dit statuut, heeft de academische overheid veel vrijheid gelaten aan de studenten-auteurs ervan. Het is mede daardoor een evenwichtig document kunnen worden: het resultaat van een ongeziene samenwerking tussen de drie koepelverenigingen. Ze mogen trots zijn op die prestatie.

 

Hoewel deze nieuwe studenten-vereniging nog niet effectief is opgericht, komen de toekomstige leden ervan al samen om knelpunten in de UA te bespreken. Zo is er het voorstel voor de nieuwe indeling van het academiejaar, die vanaf 2004 zou moeten ingaan op associatieniveau. In dit nummer van dwars bekijken we dat voorstel. De mening van één van de opstellers en die van de studenten over dit voorstel, wordt daarbij weergegeven.

 

Ge hebt het laatste van de betere UA-student nog niet gelezen in dwars. Meer dan ooit tevoren, zal de redactie van dit studentenblad er ook volgend academiejaar voor zorgen dat al wat de student aanbelangt, objectief en scherp belicht wordt.

 

dwars is nu twee jaar jong, en klaar voor de toekomst. De oude garde neemt langzaamaan afscheid, en laat de pen en het vrije woord aan een verse ambitieuze ploeg. Onder leiding van Matthias Debruyn en Ewald Peters zal dwars uw zinnen nog meer beroeren. De vernieuwde redactie zal, zoals het de vierde macht betaamt, duidelijk berichten over de dan eengemaakte universiteit. Dat niet alles van een leien dakje zal lopen, staat al vast. Maar ook als iets goed gaat, mag en zal het gezegd worden.

 

Epiloog

Mijn jarenlange bijdrage aan de Antwerpse studentenpers eindigt min of meer met dit tekstje. Eerst waren er de drie laatste jaren bij de UIA-studentenkrant De GANS, die in 2000 voor het laatst gedrukt werd. In 2001 zag dwars als eerste UA-studentenblad het levenslicht, en ik had de eer en het uitzonderlijke genoegen om twee jaar aan haar hoofd te staan. Ik wens en voel voor dwars de betere toekomst.