Rome is ook niet op één dag gebouwd

21/02/2006

Na een verkwikkende vakantie liggen de examens voor sommigen nog vers in het geheugen terwijl anderen ze zo snel mogelijk verdrongen hebben naar het onbewuste. De verwerkingsmethode maakt op zich niet veel uit, want iedereen wordt uiteindelijk met de gevreesde resultaten geconfronteerd.

Terwijl dit artikel ter perse gaat, kunnen de meeste studenten hun rapport inkijken. Sommigen zullen aangenaam verrast zijn, bij anderen zal grote teleurstelling heersen. Deze situatie is noch aangenaam noch eenvoudig maar als student sta je er niet per se alleen voor. Goede cijfers lijken nu misschien onoverkomelijk maar ze kunnen wel degelijk behaald worden. Dit mits bijsturing van bepaalde gewoontes en gedachten. De studiedienst van de Universiteit Antwerpen wil de studenten hierbij helpen door gratis trainingen aan te bieden. Ze beginnen in het voorjaar op de drie campussen en behandelen stuk voor stuk vaardigheden die nuttig blijken voor een succesvolle studentencarrière. De cursussen worden meestal gegeven aan kleine groepen die verdeeld worden per faculteit.

 

Hieronder een beknopt overzicht van de aangeboden trainingen:

 

Studievaardigheden & Planning

 • Had je moeilijkheden bij het studeren?
 • Wil je weten hoe je een goede planning opstelt?

Doel: Verbeteren van je studievaardigheid en leren plannen.

 

Omgaan met examenstress

 • De spanning van de januari-examens werd je teveel.
 • Je piekerde te veel waardoor je niet meer aan studeren toekwam!

Doel: Een inzicht krijgen in hoe faalangst ontstaat en evolueert en deze spanning leren beheersen.

 

Uitstelgedrag

 • `Ik ben van plan om morgen te beginnen.'
 • 'Wat maakt het uit, het is toch al te laat'

Doel: Mechanismen van uitstelgedrag leren herkennen en bijsturen.

 

Voorbereiding op de examens

 • Hoe zijn de voorbereiding en het afleggen van de examens verlopen?
 • Wil je weten hoe je een multiple-choice examen voorbereidt?
 • Wat zijn de do's en don'ts tijdens een mondeling examen?
 • Welke soorten examenvragen kan je verwachten?

Doel: Een inzicht krijgen in de verschillende wijzen van examineren en het verbeteren van de eigen examenvaardigheden.

 

Kennismaken met relaxatie

 • Je ervaart moeilijkheden om:
 • Te spreken voor een groep.
 • Vragen te stellen in de les.
 • Examens af te afleggen.

Doel: Meer te weten komen over ontspanning en kennis maken met de progressieve relaxatie.

 

Werkgroep verkeerd gestudeerd

 • De semesterexamens zijn voorbij. `Verkeerd gestudeerd'.
 • Te laat begonnen.
 • Niet grondig genoeg ingestudeerd.
 • Het overzicht verloren of nog iets anders.

Doel: Verbeteren van je studievaardigheid, leren plannen, meer discipline leren opbrengen.

 

Studie en examenstress beter leren hanteren

Heb je last van:

 • Examenangst?
 • Paniekreacties?
 • Te hoge studiedruk?

Doel: Faalangst en stress leren herkennen, catastrofale gedachten en negatieve voorspellingen leren doorbreken, tot rust leren komen door relaxatietechnieken te gebruiken.

 

 

Verdere informatie over deze trainingen zoals inschrijvingsdata, werkwijze en locatie kunnen gevonden worden op www.ua.ac.be/adstud.

 

De hulpverlening van de studiedienst beperkt zich niet slechts tot dit gebied. Een studentencarrière bestaat immers niet alleen uit examens, maar ook uit studiekeuzes, eindverhandelingen, voorbereidingen op het professioneel leven,... Hiervoor worden tevens een aantal trainingen aangeboden:

 

Sollicitatietraining

Je studeert af en je wilt meer te weten komen over:

 • Hoe schrijf ik een goede sollicitatiebrief of wat moet er in mijn c.v. staan?
 • Waar let ik op tijdens een sollicitatiegesprek?
 • Welke vragen kan ik verwachten of zelf stellen?

Doel: Schrijven van de persoonlijke c.v. en kennis van o.a. de eigen non-verbale communicatiepatronen tijdens het sollicitatiegesprek.

 

Werkgroep thesisstudenten

 • Krijg jij je thesis niet afgewerkt binnen een aanvaardbare periode.
 • Je komt je afspraken niet na of geschreven stukken geef je te laat of niet af aan je promotor?
 • Je legt de lat te hoog waardoor je blokkeert?

Doel: Thesis op tijd afgeven.

 

Naast het geven van trainingen wordt er ook actief aan persoonlijke begeleiding gedaan en aan zeer uitgebreide informatieoverdracht gaande van vragen over het onderwijs- en examensysteem tot persoonlijke problemen. Er bestaat natuurlijk geen wondermiddel dat je probleemloos zal doen slagen, maar voor diegenen waarbij de teleurstelling groot was kan dit uitgebreide aanbod misschien als hulpmiddel gehanteerd worden voor positieve vooruitzichten in juni.