POPFULL: de potentie van bio-energieplantages

microscoop op wetenschap
16/02/2014
🖋: 

De wereldbevolking groeit, de vraag naar energie blijft stijgen en de fossiele brandstoffen raken op. Daarbij zorgt de toenemende uitstoot van CO2 voor vreemde weersomstandigheden die we steeds minder vreemd beginnen te vinden. Het schijnt niet overal door te dringen hoe acuut dit probleem is, maar gelukkig kunnen we bouwen op de wetenschap.

IJverige wetenschappers wereldwijd zoeken naar hernieuwbare en liefst CO2-neutrale energiebronnen die een alternatief kunnen bieden. De bekendste zijn zon, wind en water. De Onderzoeksgroep Planten- en Vegetatie-ecologie van Universiteit Antwerpen onderzoekt met het Europese POPFULL-onderzoeksproject de potentie van hernieuwbare energie uit snelgroeiende bomen. Bioloog Laura Broeckx en landbouwingenieur Melanie Verlinden doctoreren op dit onderzoek en kwamen recentelijk met interessante bevindingen.

“De energieopwekking op basis van geteelde biomassa wordt als CO2-neutraal gezien, omdat de CO2 die vrijkomt wordt opgenomen tijdens de groei van de plant. Bij de productie van bio-energie wordt energie uit de verbranding van fossiele brandstoffen vervangen. Dit kan CO2-uitstoot vermijden en de daarmee gepaarde klimaatopwarming afremmen,” aldus Broeckx.

 

Sinds april 2010 groeit in het Oost-Vlaamse Lochristi de grootste bio-energieplantage van de Benelux. Deze plantage van 120.000 snelgroeiende populieren en wilgen produceert (na oogst) houtsnippers die in kleinschalige verbrandingsovens worden omgezet tot warmte of via vergassing of verbranding groene stroom produceren.

 

De potentie van deze energiebron in Vlaanderen

Het Zweedse stadje Enkölping wordt voor 90 procent van elektriciteit en warmte voorzien door een wilgenplantage. In Vlaanderen zijn er enkele hindernissen voor plantages op grote schaal zoals gebrek aan ruimte, vertrouwen en financiële duidelijkheid.
Op kleine schaal mogen we de onderzoekers feliciteren. Het POPFULL-project is het eerste in de wereld dat de volledige balans heeft opgemaakt, door continu de koolstofopname en -uitstoot te meten. “We becijferden dat deze bio-energieplantage energetisch zeer rendabel is (zesmaal meer energieoutput dan -input) en dat ze een gunstige balans van broeikasgassen voorlegt,” verklaart onderzoeksleider professor Reinhart Ceulemans. De plantage bleek meer CO2 op te nemen dan uit te stoten. Vlak voor het verschijnen van deze dwars wordt in Lochristi geoogst, een bijzondere aangelegenheid. Toekomstig onderzoek zal uitwijzen of er meer felicitaties volgen.

 

Meer weten over POPFULL? Bekijk dan de National Geographic documentaire Behind the Science: Renewable Energy.