Rectorverkiezingen 2012 - De strijd om de Middelheimlaan

Deel 2: Hoe deed Verschoren het?
25/09/2011

September 2012 loopt de vierjarige ambtstermijn van rector Alain Verschoren ten einde. Wie vanaf dan het rectoraal kantoor aan de Middelheimlaan mag betrekken, wordt bepaald door verkiezingen. In de aanloop naar die stembusgang zal dwars uitvoerig berichten over de strijd om het hoogste ambt aan de Universiteit Antwerpen. Deze maand sprokkelden we meningen over drie jaar rector Verschoren.

Vanzelfsprekende bondgenoten

Als schepen van Onderwijs houdt Robert Voorhamme zich vooral op de vlakte als het over de persoon Alain Verschoren gaat: “Als schepen wil ik me neutraal opstellen ten opzichte van de rectorverkiezingen.” Al moet gezegd dat de relatie tussen de Universiteit Antwerpen en de stad onder rector Verschoren erg verbeterd is. “De stad Antwerpen heeft de voorbije jaren eindelijk het belang van haar universiteit beseft”, zegt de schepen. Ook de volgende jaren wil de stad haar relatie met de universiteit verder uitdiepen. Verder ziet schepen Voorhamme nog uitdagingen voor onze universiteit: “Buitenlandse studenten kiezen hun verblijfplaats voornamelijk op basis van de stad. De onderwijsinstelling komt voor hen pas op de tweede plaats. Het is dan aan de Universiteit Antwerpen om ook als instelling te voldoen aan de verwachtingen van deze studenten.” Daar moet volgens hem de stad nog meer op inspelen door nog studentvriendelijker te zijn. Voorts moedigt hij aan dat de Universiteit Antwerpen er niet naar streeft om een totale universiteit te zijn zoals in Gent of Leuven. “De kansen voor de universiteit liggen in de logische, strategische speerpunten in samenwerking met de economische ontwikkelingen”, zegt Voorhamme. “Het Bluegate-project op Petroleum-Zuid is daar een mooi voorbeeld van.” (Het Bluegate-project wil op een ecologische verantwoorde manier een bedrijventerrein inplanten, nvdr.) Voorhamme vindt dan ook dat de stad en de universiteit vanzelfsprekende bondgenoten zijn.

Robert Voorhamme, schepen van Onderwijs

 

De deur staat altijd open

Michiel Horsten, wil meteen benadrukken dat rector Verschoren een pluim verdient omdat hij van de Universiteit Antwerpen de derde onderwijsinstelling van Vlaanderen heeft gemaakt. “De Universiteit Antwerpen is niet meer ‘de Calimero’ onder de universiteiten”, zegt Horsten. “Rector Verschoren weet perfect wat de Universiteit Antwerpen kan zijn, maar ook wat het niet is. Hij heeft Antwerpen de afgelopen drie jaar echt wel op de kaart gezet.” Als studentenvertegenwoordiger is Horsten zeker te spreken over de rector: “Professor Verschoren zijn deur staat altijd open, en hij is luisterbereid. Een nadeel is dat hij altijd ‘ja’ zegt.” Terwijl Horsten vindt dat een rector ook duidelijk nee mag zeggen. De Studentenvertegenwoordigers geven Verschoren over het algemeen een goed rapport, al zijn er uiteraard werkpunten. “Voor de buitenwereld overheerst de gedachte dat studenten iets te vertellen hebben binnen de Universiteit Antwerpen,” begint Horsten, “maar de rector mag vaker met dossiers naar de studenten komen. De universiteit zou ons als een partner moeten beschouwen.” Waar andere universiteiten met stafmedewerkers werken binnen de studentenvertegenwoordiging, verwacht de Universiteit Antwerpen dat het initiatief van de studenten zelf komt. “Zo kan er geen cultuur ontstaan, waarbij studenten actief deelnemen aan het beleid”, besluit Horsten.

Michiel Horsten, oud-voorzitter SRUA

 

De communicatie ging er sterk op vooruit

Ook voor de media is rector Verschoren zeer bereikbaar. “Als het echt nodig is, dan kun je hem zelfs bellen op zijn gsm”, zegt Gazet van Antwerpen-journalist Patrick Van de Perre. “Zoals het betaamd in die functie is hij welbespraakt en komt hij heel vlot over. Daarenboven weet hij zeer goed waar hij met bezig is.” Dat de rector communicatie belangrijk vindt, blijkt uit de vooruitgang die de Universiteit Antwerpen de afgelopen drie jaar heeft geboekt. “De Universiteit Antwerpen komt op dat vlak van erg ver”, zegt Van de Perre, “waar men vroeger defensief te werk ging, is de communicatie van de universiteit nu veeleer offensief. Steeds vaker worden journalisten over bepaalde dossiers gecontacteerd.” De expertise van onze universiteit komt dan ook steeds vaker aan bod in de verschillende media. Al is de achterstand nog niet wegwerkt. “De Universiteit Antwerpen heeft de perceptie tegen”, vindt de journalist. “Nog steeds wordt ze als een kleine universiteit ervaren, terwijl dat niet meer het geval is. De concurrentie is ook op dat vlak erg groot.” Bij Gazet van Antwerpen vindt men wel dat de rector meer gebruik mag maken van zijn functie om een bepaald statement te maken: “Vooralsnog heeft Verschoren zich in de media nog niet laten gelden om iets gedaan te krijgen.” Besluitend voegt Van de Perre nog toe dat de Universiteit Antwerpen naar de media toe goed werk levert en “daarin merk je steeds de hand van de rector”.

Patrick Van de Perre, journalist Gazet van Antwerpen

 

Geruchten in de wandelgangen

Rector Alain Verschoren heeft dwars officieel meegedeeld dat hij zich kandidaat stelt voor een tweede ambtstermijn. Hoewel het gerucht hardnekkig de ronde gaat, ontkent professor Ria Janvier, decaan van de faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen, met klem dat zij dit academiejaar een gooi doet naar het rectorschap. Een andere naam die de ronde doet, is die van professor Paul Van de Heyning. Ook de decaan van de faculteit Geneeskunde zegt zelf nooit overwogen te hebben om deel te nemen aan de komende rectorverkiezingen. Van de Heyning ziet er ook geen graten in mocht er geen tegenkandidaat zijn. “Het is aan de huidige rector om een bilan op te maken met een zelfevaluatie en een overzicht van de verdere acties, vooruitzichten en visies op de verschillende vlakken. Het is dan aan de academici om dit goed te keuren of te desavoueren”, aldus de decaan.