Matthias Van Laer

Eindredacteur

Redacteur


november 2019: Redacteur en Eindredacteur

februari 2020 tot juli 2020: Redactiesecretaris

juli 2020: Adjunct-hoofdredacteur; Eindredactieverantwoordelijke en Secretaris

juli 2021: Verantwoordelijke eindredactie