Dominique Geschiere

Artikels van Dominique Geschiere:

Hoofdredacteur

Redacteur

Eindredacteur

Vormgever


Startte bij dwars in april 2019, als redacteur en eindredacteur.

In 2022 vervoegde Dominique de hoofdredactie in de functie van secretaris.