Gert Van Langendonck

Freelance Columnist


Gert Van Langendonck is pastoraal medewerker aan UAntwerpen. In zijn beroemde coumn Bierman schrijft hij met zijn geestelijk vernuft dwars op weg naar de goede smaak.